Bilag 1 - Procedure for telefonisk tolkebistand

Bilag 1 til kvalitetsprocedure DT-5 om tilsyn med udenlandske virksomheder

Ring til (Tolkegruppen). Oplys, at du ringer fra Arbejdstilsynet.

43 71 61 00


Herefter skal du oplyse:

  • Dit navn og B-nummer
  • Det telefonnummer du kan træffes på
  • Tilsynscenter
  • Det ønskede sprog

Indenfor 5 minutter vil en af Tolkegruppens medarbejdere ringe dig op med oplysninger om telefonnummer samt navn på den tolk, der løser opgaven.

Du ringer nu til det telefonnummer, du har fået oplyst, og tolkningen går i gang.

I tilfælde af at Arbejdstilsynets medarbejdere ringer til Tolkegruppen i tidsrummet 17:00 - 08:00, så vil der komme en telefonsvarer, der siger: "Du har ringet til Tolkegruppen, udenfor kontorets åbningstid...". Du skal blive hængende på linjen, idet du automatisk vil blive viderestillet til Tolkegruppens døgnvagt.

NB!! I tilfælde af, at du ikke skal bruge den bestilte tolk alligevel, bedes du straks ringe til tolken
eller tilbage til Tolkegruppen og aflyse opgaven.

Procedure for tolkebistand på stedet
Bestilling af en tolk, der skal møde op på et tolkested, kan ske ved at
• sende en e-mail til

info@tolkegruppen.dk


• en opringning til

43 71 61 00


For alle bestillingsmetoder gælder de samme oplysningskrav:

  • Dit navn og B-nummer
  • Det telefonnummer du kan træffes på
  • Tilsynscenter og tilsynsgruppe
  • Det ønskede sprog
  • Dato, klokkeslæt, tolkested, samt forventet tidsforbrug.

Du vil få oplyst et referencenummer, som er din kvittering for den afgivne bestilling.

Bemærk, at det er vigtigt at være i så god tid så muligt med bestilling af en fremmødetolk, idet
disse til tider kan betyde længere transporttid for tolken.

Har du bestilt tolkefremmøde, orienterer du din tilsynschef, straks efter opgaven er løst.