Bilag 3 - Kontrol af AMO, arbejdsmiljøuddannelser og APV

Bilag 3 til kvalitetsprocedure DT-5 om tilsyn med udenlandske virksomheder

AMO
(NB: selvstændige er ikke omfattet af disse regler)
Kontrol af egenindsatsen følger kvalitetsprocedure RT-8 Kontrol af egenindsats. Fx skal vikarer
og enkeltmandsvirksomheder, der falder ind under Arbejdets udførelse § 21, tælles med ved opgørelse om, hvorvidt der skal oprettes AMO.

For udenlandske virksomheder skal du desuden være opmærksom på følgende:

Arbejdsmiljøuddannelse
Arbejdsgiveren skal sørge for, at arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere i arbejdsmiljøorganisationen skal have gennemført en dansk arbejdsmiljøuddannelse på tre dage.

Arbejdsmiljøuddannelsen skal være gennemført inden tre måneder efter, at den pågældende arbejdsmiljørepræsentant eller arbejdsleder er valgt eller udpeget.

APV
Du skal kontrollere, om virksomheden har udarbejdet en APV for det midlertidige skiftende arbejdssted. Der stilles ikke krav om, APV for virksomheden på hjemadressen, men alene om det skiftende midlertidige arbejdssted.
• Dokumentet skal være skriftligt og foreligge på dansk samt gerne engelsk eller et sprog, medarbejderne kan forstå.
• Dokumentet skal være tilgængelig for de ansatte. Dokumentet må gerne ligge i elektronisk form, blot det er frit tilgængeligt eller kan udskrives enten på selve arbejdsstedet eller hos en kontaktperson i Danmark. Dokumentet kan enten være medbragt fra hjemlandet eller være udarbejdet i Danmark.

Hvis dokumentationen fra hjemlandet ikke er tilstrækkeligt til at fastslå, at der er foretaget en APV efter ovenstående krav, som materielt opfylder arbejdsmiljølovens betingelser, kan du give påbud om, at den udenlandske virksomhed udarbejder en supplerende APV.