Bilag 4 - Anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer

Bilag 4 til kvalitetsprocedure DT-5 om tilsyn med udenlandske virksomheder

Når du konstaterer arbejde, hvor der er krav om uddannelse, skal du spørge, om den ansatte har den pågældende danske uddannelse, alternativt om vedkommende har et anerkendelsesbrev, læs mere om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationerWorkplace Denmark.
Det er den enkelte udenlandske håndværker, der skal søge om at få sine kvalifikationer anerkendt hos Arbejdstilsynet. Arbejdsgiveren kan også søge på vegne af sine ansatte. Arbejdet må ikke påbegyndes, før den ansatte har modtaget anerkendelsesbrev for sine kvalifikationer.

Det er altid arbejdsgiverens pligt at kontrollere, om den ansatte har modtaget et anerkendelsesbrev fra Arbejdstilsynet, før arbejde, der kræver uddannelse eller anerkendelse, igangsættes.