Indhentning af oplysninger om bygherre og hovedentreprenør

Kvalitetsprocedure G-206. Anvendelsesområde: Tilsyn på byggepladser. Ansvarlig enhed: AFC, 1. kontor. Ikrafttræden: 5. marts 2015. Aktuel for tilsynschefer, tilsynsførende og tilsynssupportere

OBS: Udtrykkene Risikobaseret tilsyn og Detailtilsyn anvendes ikke mere til beskrivelse af, hvordan Arbejdstilsynet gennemfører tilsyn. I stedet anvendes udtrykkene Grundtilsyn og Specialtilsyn.

Inden for bygge- og anlægsområdet har Arbejdstilsynet pligt til dels at orientere bygherrer om de afgørelser, der gives til de hoved- og underentreprenører, som arbejder på byggepladsen, dels hovedentreprenører om de afgørelser, som gives til underentreprenørerne.

Orienteringen medfører, at

  • Bygherrer får kendskab til arbejdsmiljøproblemer hos alle entreprenører på byggepladsen
  • Hovedentreprenører får kendskab til arbejdsmiljøproblemer hos underentreprenørerne
  • Bedre overblik over, hvordan byggepladsen er organiseret

Herved kan bygherrer og hovedentreprenører bedre vurdere de samlede arbejdsmiljøforhold på byggepladsen, herunder forholdene for de enkelte entreprenører.

Kvalitetsproceduren gælder således for tilsyn på byggepladser. Pligten til at orientere bygherre og hovedentreprenør begrænses til at gælde for byggepladser, hvor juridiske personer (fx virksomhed, selskab, institution mv.) er bygherre. Pligten gælder, uanset om der er tale om danske eller udenlandske virksomheder.

I denne kvalitetsprocedure dækker hovedentreprenør også over totalentreprenør. I tilfælde af en fagentreprise er det kun bygherren, der skal orienteres.

For at kunne orientere bygherre og hovedentreprenør skal de være registreret i ATIS. Kvalitetsproceduren beskriver, hvordan oplysninger om bygherrer og hovedentreprenører indhentes og registreres i ATIS.

Tilsynsførendes opgave i forbindelse med tilsyn på byggepladser
Inden du fører tilsyn med en byggeplads, skal du undersøge om den er anmeldt til AT fx ved at se anmeldeblanketten på byggepladsen (efter reglerne skal der være ophængt en kopi på byggepladsen).

Er byggepladsen ikke anmeldt, skal du altid sørge for at få oplyst, hvem der er bygherre og hovedentreprenør på pladsen. Du skal sikre dig, at du har fyldestgørende oplysninger om bygherrens hhv. hovedentreprenørens navn og adresse mv., så kopier af tilsynsreaktioner bliver sendt til den korrekte bygherre og hovedentreprenør. For udenlandske virksomheder indsamles flest mulige oplysninger, herunder navn, adresse, kontaktinformation og fx RUT-nummer, VIESnummer mv.

Disse oplysninger skal du sørge for at videregive til supporten.

Tilsynet gennemføres og afrapporteres i øvrigt efter de gældende procedurer.

Tilsynssupportens opgave i forbindelse med anmelde-pligtige byggepladser ved indhentning af nye eller ændrede oplysninger om bygherre og/eller hovedentreprenør
Det er vigtigt, at du altid registrerer bygherrens og hovedentreprenørens navn og P- eller CVR-nummer for de enkelte byggepladser i ATIS.

Når du modtager oplysninger om bygherre og/eller hovedentreprenør fra byggepladsanmeldelsen eller den tilsynsførende, skal du registrere disse på byggepladsen i ATIS. Dette gør sig gældende, hvad enten der er tale om danske eller udenlandske virksomheder.

Når du sender reaktioner fra ”klar til korrektur og udsendelse”, oprettes der en sag med sagstypen ”Orientering af bygherre eller hovedentreprenør” med henholdsvis bygherren og hovedentreprenøren som hovedpart (dvs. to sager i alt). På sagerne oprettes der henholdsvis en akt med akttypen ”Orientering af bygherre” eller ”Orientering af hovedentreprenør”, hvor et orienteringsbrev med kopi af selve afgørelsen lægges på journaliseret. Alt dette foregår automatisk i ATIS.

Hvis der ikke er registreret en bygherre eller hovedentreprenør på byggepladsen, kommer der en dialogboks hvor afhængig af situationen med følgende tekst:

  • ”Der er ikke tilknyttet en bygherre til byggepladsen, ønsker du at fortsætte? Hvis du vælger Ja, sendes der ikke en kopi til bygherren”
  • ”Der er ikke tilknyttet en hovedentreprenør til byggepladsen, ønsker du at fortsætte? Hvis
    du vælger Ja, sendes der ikke en kopi til hovedentreprenøren”
  • ”Der er ikke tilknyttet en bygherre eller hovedentreprenør til byggepladsen, ønsker du at fortsætte? Hvis du vælger Ja, sendes der ikke en kopi til bygherren eller hovedentreprenøren”

Hvis du vælger ”Nej”, stoppes udsendelsen af reaktionen. Det skal du fx gøre, hvis du har oplysninger om bygherre eller hovedentreprenør men glemt at registrere dem på sagen.

Hvis du først modtager oplysninger om bygherre og/eller hovedentreprenør efter udsendelse af afgørelsen, skal du registrere oplysningen på besøgssagen. Hvis en afgørelse er udsendt, uden at bygherre og/eller hovedentreprenør er orienteret, vil besøgssagens reaktionsakter have en orienteringsstatus, der angiver dette. Hvis du ikke har sagen åben, kan du fremsøge dokumentet ud fra denne status under søgning til dokumenter. På dokumentvisningen er der oprettet en knap ”Orienter bygherre/hovedentreprenør”, der kører mekanismen til oprettelse af orienteringssager, akter og dokumenter på samme måde som ved udsendelse af afgørelser.

Der oprettes kun én orienteringssag pr. byggeplads/lokation pr. år for hver bygherre og hovedentreprenør. Således vil alle afgørelser på byggepladsen/lokationen givet inden for samme år ligge på samme orienteringssag.