Kontakt og aftaleskema Udvidet Risikobaseret Tilsyn

Bilag til RT-15 Kvalitetsprocedure for Udvidet Risikobaseret Tilsyn

Tilsynsførende (ansvarlig stå først/fed skrift)

 

Sagsnummer:

 

Virksomhedens navn:

Virksomhedens hovedtelefonnr:

Virksomhedens mailadresse:

 

Kontaktpersons navn og titel:

Telefonnummer til kontaktperson

Mail til kontaktperson:

Hjemmeside:

 

Datoer for moderbesøg/telefonisk/mail- kontakt med virksomheden:

Foreløbige besøgsdage er reserveret:

 

Ansatte på virksomheden:

Antal:

Arbejdsopgaver:

 

Organisering og ledelse på p-enheden

Antal afdelinger:

Ledere/ mellemledere:

 

APV:

Senest kortlagt psykisk og ergonomisk arbejdsmiljø?

Hvilke temaer arbejder I aktuelt med?

Hvordan?

 
Psykisk arbejdsmiljø  

Bestemte medarbejdergrupper som er særligt udfordret i det daglige?

 

Sygefravær og personaleomsætning koblet til psykisk arbejdsmiljø?

 

Bestemte ansatte, som det er relevant for AT at tale med om psykisk arbejdsmiljø under tilsynet?

 
Ergonomisk arbejdsmiljø  
Bestemte arbejdsprocesser, som har ergonomiske problemstillinger?  

Bestemte medarbejdergrupper som er særligt udfordret i det daglige?

 
Sygefravær og personaleomsætning koblet til ergonomisk arbejdsmiljø?  
Har ulykker eller nærved hændelser, som er relateret til ergonomisk arbejdsmiljø?   
   

Anden vigtig info fra p-enheden:

 
   
Aftaler med virksomheden  
Dagsorden for besøgsdato:  
1. besøgsdato:  
Indledende møde med AMO inkl. pause (ca. 1 ¼ time)  
1. gruppesamtale: (1½-1 3/4 timer) eller/og observation af arbejdet  
Frokost pause (1 time)  
2. gruppesamtale (1½ - 1 ¾  timer) eller/og observation af arbejdet  
Afrunding af dagen/forberedelse – AT alene (½ time)  
Evt. 2. besøgsdato:  
Samtale med ledelse (1 time)  
Opsamling – AT alene (ca. 1 time inkl. pause)  
Afsluttende møde med AMO (1 time)  
   
Tjek på:  
Anmeldebrev til virk.  
Besked til ruteplanlægger  
Booke skrivedage til TF