Større bygge- og anlægsvirksomheder og større rengøringsvirksomheder (10 eller flere ansatte) - Under revision

Kvalitetsprocedure RT-2. Anvendelsesområde: Risikobaseret tilsyn. Ansvarlig enhed: AFC, Metoder og virkemidler. Ikrafttræden: 1. januar 2012. Senest revideret: 15. februar 2016

OBS: Udtrykkene Risikobaseret tilsyn og Detailtilsyn anvendes ikke mere til beskrivelse af, hvordan Arbejdstilsynet gennemfører tilsyn. I stedet anvendes udtrykkene Grundtilsyn og Specialtilsyn.

Denne kvalitetsprocedure er rettet mod tilsynssupportere og gælder for p-enheder, der tilhører bygge- og anlægsbranchen og rengøringsbranchen med 10 eller flere ansatte. Kvalitetsproceduren supplerer den generelle kvalitetsprocedure om risikobaseret tilsyn.

Tilsynssupportens opgaver i forbindelse med forberedelse af risikobaseret tilsyn

Tilsynssupporteren skal ringe til virksomheder fra bygge- og anlægsbranchen og rengøringsbranchen med 10 eller flere ansatte inden at der gennemføreres Risikobaseret Tilsyn. Opringningen skal afdække relevante byggepladser/arbejdssteder, samt tidsperioder for, hvornår der arbejdes på disse steder.

Før at virksomheden kontaktes skal tilsynssupporteren åbne ringebilledet I ATIS for virksomheden. Herudover skal tilsynssupporteren orienterer sig i kørselssystemet og sikre at der er tilsynsførende, der kan bookes til besøget indenfor 2-14 dage fra opringningen.

Det kan evt. være relevant at foretage en internetsøgning for at finde relevant tlf.nr. Huskeliste for opkald:

 1. Fortæl at de tidligere er blevet kontaktet af AT (varsling), og at du nu ringer med det formål at få oplysning om, hvor og hvornår de arbejder, så tilsynet kan foregå et relevant sted.
 2. Fortæl at Arbejdstilsynet planlægger et besøg i nærmeste fremtid.
 3. Sikre dig, at du snakker med en ledelsesrepræsentant (hvis ikke det er muligt at få fat på en ledelsesrepræsentant og en anden i virksomheden kan give de nødvendige oplysninger, kan samtalen godt gennemføres)
 4. Bekræft hvor mange ansatte virksomheden har, samt spørg til og noter hvor mange personer de har som er indlejet arbejdskraft. (Hvis virksomheden ikke har nogen ansatte, kvalificerer den ikke til RT og besøget registreres, med aflyst - ingen ansatte)
 5. Spørg til aktuelle arbejdssteder, og kommende arbejdssteder.
 6. Spørg til hvilket arbejde der udføres, på de mest relevante steder. (Brug evt. spørgeguide til bygge- og anlægsbranchen)
 7. Spørg hvor mange personer der arbejder hvert sted.
 8. Spørg til evt. kontaktperson på de enkelte arbejdssteder – navn og mobilnummer.
 9. Spørg evt. ind til hvor de resterende arbejder, hvis antallet af ansatte er væsentligt forskelligt fra det oplyst på hvert arbejdssted.
 10. Bekræft at vi vil foretage et besøg på en af arbejdsstederne i nærmeste fremtid, uden at afsløre hvilken dag vi kommer, eller hvilken adresse vi starter på. Hvis virksomheden spørger, hvornår Arbejdstilsynet kommer, skal du fortælle, at du ikke kan oplyse, hvornår tilsynet vil foregå, da tilsynet skal være uanmeldt.

I løbet af opkaldet er det nødvendigt at notere relevante oplysninger i ringebilledet i ATIS. Normalt besøges 1-2 skiftende og midlertidige arbejdssteder ud over hjemadressen. Ved meget store p-enheder kan du udføre tilsyn med mere end 2 arbejdssteder.

Du udvælger de skiftende og midlertidige arbejdssteder ud fra:

 • Hvilke arbejdssteder, der er relevante, ud fra dit kendskab til branchen og i forhold til en formodning om, at der kan være væsentlige arbejdsmiljøproblemer og evt. oplysninger fra arbejdstagere eller arbejdsgiver.
 • Antal ansatte der arbejder på de midlertidige og skiftende arbejdssteder. Det betyder, at arbejdssteder med relativt mange ansatte skal prioriteres frem for arbejdssteder med kun få ansatte.
 • Geografisk beliggenhed.
 • Dit helhedsindtryk af p-enhedens arbejdsområder.

Tilsynssupporteren orienterer sig i kørselsplanlægningen med henblik på at finde en relevant tilsynsførende til at starte RT på en af de oplyste midlertidige og skiftende arbejdssteder.

Hotline

Du skal være ”hotline” for de tilsynsførende, som fører tilsyn med p-enheder på byggepladser/midlertidige arbejdssteder. De oplysninger, som den tilsynsførende har brug for, kan være:

 • Om p-enheden er registreret i eget center.
 • Om virksomheden kan udtages manuelt - se kvalitetsproceduren RT-1 om risikobaseret tilsyn - generelt
 • Afrapportering af tilsynet i ViVi og ATIS

Tilsynssupporternes opgaver efter tilsyn + øvrige opgaver

Afrapportering af tilsynet i ViVi og ATIS

Se kvalitetsprocedure RT-1 om risikobaseret tilsyn - generelt - også vedrørende registreringerne efter telefonisk kontakt til p-enheder inden for udvalgte brancher.

Tilsynssupporternes opgaver efter tilsyn + øvrige opgaver

Se kvalitetsprocedure RT-1 om risikobaseret tilsyn - generelt.