Bilag 1 - Eksempler på bagateller

Bilag til kvalitetsproceduren RT-4 Bagatelgrænsen

Bilag 1 - Eksempler på bagateller

Nedenfor præsenteres en række situationer, hvor en overtrædelse kan være en bagatel. Der er

ikke tale om en udtømmende liste. Du skal altid foretage en konkret vurdering, og der kan være

tilfælde, hvor de nedenstående eksempler ikke er en bagatel.

Eksempel 1: Ulykkesrisici i forbindelse med ujævnheder eller huller i et gulv

Overvej følgende:

 • Hvor tit færdes der ansatte der, hvor hullet er?

Jo sjældnere, der færdes nogen (fx fordi hullet ikke er i en ganglinje) – desto mere bagatelagtigt.

 • Hvor stort er hullet?

Jo mindre hul – desto mere bagatelagtigt.

 • Hvilket arbejde foregår der omkring hullet?

Jo mindre arbejde, der foregår – desto mere bagatelagtigt.

 • Er der frit udsyn for de ansatte, som færdes omkring hullet?

Jo mere frit udsyn – desto mere bagatelagtigt. Bæres der på større tunge ting jo mindre bagatelagtig.

 • Bærer de ansatte på ting, når de færdes omkring hullet?

Jo større og jo tungere ting, der bæres på - desto mindre bagatelagtigt.

 • Hvis der bruges kørende udstyr, hvor læsset kan vælte, er det ikke en bagatel
 • Hvordan er det underlag som man rammer, hvis man falder?

Jo blødere underlag man falder på - desto mere bagatelagtigt. Er der derimod risiko for, at man falder ind i genstande med skarpe kanter f.eks. maskiner eller inventar er det ikke bagatelagtig.

Eksempel 2: Ulykkesrisici i forbindelse med ledninger på gulvet

Overvej følgende:

 • Udgør ledningerne en faldrisiko (fx i ganglinjer)?

Hvis ja, er der ikke tale om en bagatel.

Eksempel 3: Muskel-skeletpåvikningerr på grund af dårlige arbejdsstillinger i forbindelse med kortvarigt kontorarbejde ved borde, som ikke passer til medarbejderens højde

Overvej følgende:

 • Hvor længe arbejder de ansatte ved borde, som ikke passer til dem?

Hvis arbejdet varer mindre end to timer dagligt, kan det være en bagatel.

 • Hvor dårlig er arbejdsstillingen?

Hvis arbejdsstillingen er meget dårlig, er det ikke nødvendigvis en bagatel – selv ved kortere varighed.

Eksempel 4: Krav om kontrolanordninger ved ventilationsanlæg for fjernelse af stoffer, som er generende, men ikke sundhedsskadelige

Overvej følgende:

 • Er det nødvendigt med kontrolanordningen for at konstatere forureningen?

Kan det umiddelbart konstateres, hvis anlægget ikke virker, fx ved, at det kan ses eller lugtes, at dampen røgen eller osen fra processen ikke fanges af afsugningen.

Hvis ja, kan det betragtes som en bagatel.

Hvis nej, er det ikke nogen bagatel.

Eksempel 5: Krav om procesudsugning ved fx bageovne og opvaskemaskiner (som bruges på samme måde som i en almindelig husholdning)

Overvej følgende:

 • Afgiver ovnen/opvaskemaskinen os/damp i en mængde i løbet af dagen,  generende?

Jo mindre generende – desto mere bagatelagtigt.

 • Hvor lang tid varer processen?

Jo kortere tid – desto mere bagatelagtigt.

 • Hvor ofte foregår processen?

Jo sjældnere (som i en almindelig husholdning dvs.1-2 gange dagligt) – desto mere bagatelagtigt.

Eksempel 6: Krav om brugsanvisning til tekniske hjælpemidler, der anvendes i en almindelig husholdning (fx kontormaskiner og opvaskemaskiner)

Overvej følgende:

 • Hvor tit bruger de ansatte hjælpemidlet?

Jo sjældnere, det bruges – desto mere bagatelagtigt.

 • Hvor mange ansatte bruger hjælpemidlet?

Jo færre ansatte – desto mere bagatelagtigt.

 • Kan virksomheden redegøre for, at de bruger hjælpemidlet sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt?

Jo mere, de kan redegøre for forsvarlig brug – desto mere bagatelagtigt.

Eksempel 7: Eftersyn af stiger

Overvej følgende:

 • Er stigen i orden og vel vedligeholdt? Hvis ja, kan eftersynet betragtes som bagatelagtigt.
 • Hvor meget belastes og slides stigen?

Ved lettere brug kan eftersynet betragtes som bagatelagtigt.

 • Hvor tit anvendes stigen?

Jo sjældnere stigen anvendes (fx 2 gange om året) – desto mere bagatelagtigt. Hvis stigen anvendes dagligt er det ikke en bagatel.