Bilag 1 - Reaktionsvalg hvis arbejdsgiveren ikke har truffet effektive for-anstaltninger mod smitte

Bilag til kvalitetsprocedure RT-6: Grundtilsyn og HOT under coronapandemien

Du skal reagere med strakspåbud, hvis arbejdsgiveren ikke har truffet effektive foranstaltninger for at beskytte ansatte mod risikoen for smitte med ny coronavirus.

Hvis du ved tilsynsbesøg konstaterer, at arbejdsgiveren ikke har truffet effektive foranstaltninger for at forhindre risiko for smitte med ny coronavirus (Covid-19), fx fordi sundhedsstyrelsens retningslinjer ikke overholdes og iagttages, afgives et strakspåbud på grund af at formålet ellers ville forspildes.

Du hjemler afgørelsen i bekendtgørelse nr. 1234 af 29. oktober 2018 om arbejdets udførelse § 13, nr. 4.

Betingelser for at bruge § 13, nr. 4:

  • Den pågældende situation skal være relateret til en arbejdssituation.
  • Sundhedsstyrelsen angiver, at alle er potentielle smittebærer af Covid-19. Det er derfor ikke nødvendigt at teste for covid-19 for at kunne vurdere, at der er en smitterisiko. Det er der taget stilling til, der er en smitterisiko.
  • Der skal være nogle omstændigheder til stede, der peger på smitterisici – dvs. myndighedernes anbefalinger skal være overtrådt (man skal arbejde tæt, ingen muligheder for at forbedre hygiejne, ingen foranstaltninger til at hindre smittespredning, mange mennesker mv)
  • Begrundelsen skal formuleres, så det er arbejdssituationen, der skal løses. Det er ikke det, at man går på arbejde, der gør, at der er risiko for smitte. Det er det, at man står eks. tæt eller ikke har adgang til håndsprit, at der er risiko for smitte.