Om sikkerhedsbarrierer

Bilag 1 til kvalitetsprocedure RI-2 om sagsbehandling af sikkerhedsdokumentation

Om sikkerhedsbarrierer
I dette bilag kan du læse mere om sikkerhedsbarrierer. Sikkerhedsbarrierer er de forebyggende foranstaltninger, som risikovirksomheden skal træffe for at forebygge, at der sker et større uheld. Sikkerhedsbarrierer kan både være fysiske og proceduremæssige.

Du kan også se eksempler på barrierediagrammer, som er en grafisk måde at afbilde sikkerhedsbarriererne på. Du kan i forbindelse med sagsbehandlingen eventuelt opfordre virksomheden til at lave
barrierediagrammer for de enkelte hændelser, da det kan gøre din vurdering mere overskuelig.

Sikkerhedsbarrierer
Arbejdstilsynet vurderer kvaliteten af sikkerhedsbarriererne ud fra følgende kriterier:

  • Antallet af barrierer
  • Typen af barrierer

o Passiv barriere – en barriere, der fungerer uden at skulle aktiveres. Det kan f.eks. være en brandmur.
o Aktiv automatisk barriere – en barriere, der fungerer uden manuelle indgreb. Det kan f.eks.
være en niveauføler, der stopper tilledningen af væske til en beholder.
o Aktiv betjent barriere – en barriere, der kræver manuelt indgreb for at fungere. Det kan f.eks. være en alarm, der får personalet til at gribe ind.
o Manuel barriere – det kan f.eks. være rutinemæssig inspektion.

  • Barrierernes pålidelighed

o Passiv barriere
o Aktiv automatisk barriere
o Aktiv betjent barriere
o Manuel barriere

  • Om barriererne er uafhængige
  • Vurdering i forhold til god praksis (normer)

Pålidelighed af aktiv automatisk barriere
Når Arbejdstilsynets vurderer pålideligheden af en aktiv automatisk barriere, er der altid tale om en konkret vurdering af de aktuelle forhold. Arbejdstilsynet stiller ikke metodekrav i form af f.eks. et bestemt SILniveau. Arbejdstilsynets vurdering kan bl.a. omfatte følgende:

  • Pålideligheden af den enkelte føler/alarm.
  • Om overvågninger/dubleringer/test indbygget i systemet.
  • Dokumentation for virksomhedens krav til test og vedligehold af systemet.
  • Om drift og sikkerhedssystemer er adskilt

Standarderne EN 61511-1, 61511-2 og 61511-3 indeholder desuden grundlæggende hjælpeværktøjer, som kan være en hjælp for virksomhederne, når de f.eks. skal sikkerhedsgranske deres styresystemer.