Gå til hovedindholdet

Arbejdstilsynets opgaver, organisation og strategi

Arbejdstilsynet er den danske myndighed på arbejdsmiljøområdet. Arbejdstilsynets formål er at fremme et trygt, sikkert og sundt arbejdsmiljø på de danske arbejdspladser.

Arbejdstilsynets kerneopgaver

Arbejdstilsynet har tre kerneopgaver:

  1. Tilsyn: Arbejdstilsynet fører tilsyn med arbejdsmiljøet på virksomhederne. 
  2. Kommunikation: Arbejdstilsynet formidler arbejdsmiljøfaglig viden og krav til et godt arbejdsmiljø, så virksomhederne bliver i stand til selv at forebygge og følge op på arbejdsmiljøproblemer.
  3. Regulering og arbejdsmiljøudvikling: Arbejdstilsynet udformer og tilpasser løbende målrettet og tidssvarende regulering på arbejdsmiljøområdet.

Arbejdsmiljøloven sætter rammen for Arbejdstilsynets arbejde og opgaver. I denne lov fremgår det også, at det er virksomhedernes ansvar at sørge for, at arbejdsforholdene på virksomhederne er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige.

Arbejdstilsynets organisation

Arbejdstilsynet er en styrelse, som hører under Beskæftigelsesministeriet. Her ser du Arbejdstilsynets overordnede organisationsdiagram.

alt = ""

Arbejdstilsynets strategi 2022

Den nuværende strategi dækker perioden 2020-2022. I 2022 er der særligt fokus på tre indsatser:

  • Gearet til fremtidens arbejdsmarked
  • Mest arbejdsmiljø for pengene
  • Tydelig AT faglighed

Indsatserne afspejler områder, hvor der er behov for at sætte særligt ind for at sikre en så effektiv arbejdsmiljøindsats som muligt.

Arbejdstilsynets mission

Arbejdstilsynet fremmer et sikkert, sundt og udviklende arbejdsmiljø. Vi forebygger arbejdsskader og nedslidning, samt modvirker sygefravær og udstødelse fra arbejdsmarkedet.

Arbejdstilsynets vision

Arbejdstilsynet vil være kendt som en effektiv offentlig virksomhed, hvor viden om effekt og viden fra bruger-inddragelse, forskning, egne analyser mv. omsættes til en målrettet, forebyggende indsats.

Arbejdstilsynets værdier

  • EFFEKT - Vi gør en forskel for arbejdsmiljøet
  • FAGLIGHED - Vi bringer vores faglighed i spil
  • SAMARBEJDE - Vi bliver bedre sammen
  • RESPEKT - Vi møder hinanden og vores omverden med tillid og respekt

Arbejdstilsynets samarbejde med andre myndigheder

For at nå i mål med vores mission på arbejdsmiljøområdet, har Arbejdstilsynet indgået samarbejdsaftaler med andre myndigheder. Samarbejdet er med til at forbedre vores muligheder for at skabe et sundt arbejdsmiljø på arbejdspladser i Danmark, samtidig med at Arbejdstilsynet kan hjælpe andre myndigheder i at løse deres opgaver. Det sikrer også, at Arbejdstilsynet lever op til vores forpligtelse om at indberette lovovertrædelser til relevante myndigheder.

Læs mere om Arbejdstilsynets procedure for at underrette andre myndigheder i forbindelse med tilsyn på arbejdspladser Henter PDF