G� til hovedindholdet

Ramme for forliget, herunder gældende forlig på arbejdsmiljøområdet

Bilag 1 til strategi for arbejdsmiljøindsatsen

Forligspartierne er enige om, at forliget om en ny og forbedret arbejdsmiljøindsats og
ordnede forhold på arbejdsmarkedet indebærer, at:

  • Partierne bag forliget er forpligtede til at gennemføre de aftalte initiativer
  • Partierne orienteres om udmøntningen af initiativerne i forliget
  • Hvis der ønskes ændringer af initiativer, som indgår i forliget, skal der søges tilslutning hertil i forligskredsen
  • Initiativer, som ikke er dækket af forliget, vil ikke være forligsbelagt

Forligspartierne er enige om at drøfte arbejdsmiljøindsatsen for 2023 og frem inden udgangen af 2022.

Erstattede og gældende forlig

Hovedelementerne i de tidligere forlig på arbejdsmiljøområdet, herunder prioriteringen af arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 og det risikobaserede tilsyn, erstattes af det nye forlig. Således erstatter det nye forlig:

  • Aftale om en styrket arbejdsmiljøindsats – alle har ret til et sikkert og sundt arbejdsmiljø (2015)
  • Aftale om en ny strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 (2011)

Størstedelen af initiativerne i aftalerne fra 2011 og 2015 er implementeret i lovgivning, Arbejdstilsynets praksis eller afsluttet.

Forligspartierne er i øvrigt enige om at følgende politiske aftaler på arbejdsmiljøområdet fortsat vil være gældende med det nye forlig:

  • Aftale om asbest-anbefalinger (2018)
  • Aftale om brandmænds arbejdsmiljø (2018)
  • Aftale om styrket smileyordning (2017)
  • Aftale om en styrket arbejdsmiljøcertificering (2016)

Henter PDF