G� til hovedindholdet

Om strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020

Der blev den 26. marts 2015 indgået en bred politisk aftale om at styrke arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020. Aftalen bygger på strategien fra 2011.

Tre prioriterede områder

Strategien indeholder tre prioriterede områder for arbejdsmiljøindsatsen, og disse områder er videreført med den nye aftale. De tre prioriterede områder er:

 • Alvorlige ulykker 
 • Psykisk arbejdsmiljø 
 • Overbelastning af muskel og skelet. 

Mål og prioriteringer for arbejdsmiljøindsatsen

Der er i strategien fastsat mål for de tre væsentligste arbejdsmiljøproblemer. De politisk aftalte samfundsmæssige mål for arbejdsmiljøet i 2020 er, at:

 • Antallet af alvorlige arbejdsulykker set i forhold til antallet af beskæftigede er reduceret med 25 pct. 
 • Andelen af beskæftigede, der er psykisk overbelastede, er reduceret med 20 pct.
 • Andelen af beskæftigede, der har muskel-skeletoverbelastninger, er reduceret med 20 pct.

Målene gælder fra 2012 til udgangen af 2020.

Status

Status for opfyldelse af de opstillede mål

Forskellige initiativer understøtter strategien

Den politiske aftale fra 2011 indeholdt 19 initiativer. Disse initiativer indgår nu i vid udstrækning i Arbejdstilsynets drift og understøtter, at målene nås.

Med den nye politiske aftale fra marts 2015 er der opnået enighed om at iværksætte 15 nye initiativer: 

Arbejdsmiljøindsatsen skal målrettes

 • Flere tilsyn med virksomheder med de største arbejdsmiljøproblemer
 • Flere oplysninger skal tælle med, når en virksomhed udvælges til tilsyn
 • Tilsyn skal gennemføres dér, hvor arbejdet bliver udført
 • Nystartede virksomheder skal have tilsyn tidligere
 • Arbejdsmiljøcertificerede virksomheder med problemer kan få tilsyn
 • Bedre kontrol af arbejdsmiljøcertificeringen
 • Arbejdstilsynet og branchearbejdsmiljøråd skal koordinere deres indsats
 • Målrettet adgang til Arbejdstilsynets vejledninger
 • Risikobaserede tilsyn skal varsles digitalt
 • Forsøg med at anmelde risikobaserede tilsyn
 • Undersøgelse af metode til at udvælge virksomheder til tilsyn.

Dårligt arbejdsmiljø må ikke være et konkurrenceparameter

 • Grove overtrædelser skal give højere bøder
 • Tilsyn med virksomheder, der groft overtræder reglerne, skal skærpes
 • Brud på arbejdsmiljøregler skal hurtigt følges op
 • Regler om samarbejde om sikkerhed og sundhed skal skærpes.

Henter PDF