G� til hovedindholdet

Analyse og Metode

Kontoret har ansvaret for analyser og evidensarbejde i Arbejdstilsynet og for aktivt at omsætte denne viden til udvikling af nye indsatser og metoder til at fremme Arbejdstilsynets indsats.

Kontorchef: Jesper Sørensen

Souschef: Anne Dorte Duedahl Stanstrup

Analyse og evaluering

Kontoret har fokus på at udvide Arbejdstilsynets viden om, hvad der virker i indsatsen. Det sker bl.a. ved at indsamle viden om Arbejdstilsynets virkemidler og opbygge ny viden om f.eks. virkningsevalueringer i tæt samarbejde med tilsynssystemet.

Kontoret skal igangsætte nye forsøg, hvor nye metoder og tilsynsindsatser evalueres. Kontoret skal ligeledes understøtte forsøg og nye metoder, der er forankret i andre kontorer.

Overvågning af arbejdsmiljøet

Kontoret har ansvaret for overvågning af arbejdsmiljøet i Danmark. Overvågningen er især baseret på to spørgeskemaundersøgelser – National Overvågning af Arbejdsmiljøet blandt Lønmodtagere (NOA-L) og National Overvågning af Arbejdsmiljøindsatsen på Virksomheder (NOA-V).

Kontoret har endvidere ansvaret for opfølgningen på de prioriterede nationale mål for arbejdsmiljøindsatsen.

Arbejdsmiljøforskningsfonden og Arbejdsmiljøpuljen

Kontoret er sekretariat for Arbejdsmiljøpuljen og behandler og træffer afgørelse om ansøgninger til puljen. Kontoret følger løbende op på projekter, der har fået tilsagn, og træffer afgørelse om udbetaling af tilskud til projekterne.

Kontoret er sekretariat for Arbejdsmiljøforskningsfonden og sekretariatsbetjener de faglige bedømmelsesudvalg og Det Strategiske Arbejdsmiljøforskningsudvalg. Kontoret driver desuden fondens hjemmeside.

amff.dk - Arbejdsmiljøforskningsfonden

Tilsynsudvikling og metode

Kontoret har ansvaret for at udvikle tilsynsindsatsen ved at bringe viden og erfaringer fra tilsynet i spil, fx i forbindelse med politiske aftaler på området og ved at gennemføre pilotprojekter om eksempelvist brug af videomøder i tilsynet. Kontoret understøtter desuden implementeringen af nye indsatser og metoder i tilsynet bl.a. aftaleforløb, kompetencepåbud og dialog og vejledning. Arbejdet sker i et tæt samarbejde med øvrige kontorer og enheder i Arbejdstilsynet bl.a. via det koordinerende tilsynsforum, som Analyse og Metode er hovedansvarlig for at drive. Kontoret arbejder på at sikre god understøttelse af tilsynet bl.a. via Hovedvejen, tilsynsprocedurer og afgørelsesskabeloner og står i spidsen for større tværgående AT projekter om fx omskrivning af kvalitetsprocedurer til tilsynsprocedurer. Kontoret arbejder desuden med at udvikle en ny visningsordning som erstatning til smiley ordningen og har ansvar for løbende datatræk om tilsynet, besvare folketingsspørgsmål og udarbejde ministersager om tilsynsindsatsen.

Generelt

 • Løbende analyser og evalueringer af Arbejdstilsynets indsatser og virkemidler
 • Udvikling af nye effektmålinger i forhold til arbejdsmiljø og arbejdsskade
 • Udvikling af og deling af viden om evidensarbejde på arbejdsmiljø- og arbejdsskadeområdet
 • Sekretariatsbetjening af Arbejdsmiljøforskningsfonden herunder udmøntning af den nationale strategi for arbejdsmiljøforskning
 • Videndeling i AT om resultater og konklusioner fra afsluttede projekter støttet af Arbejdsmiljøforskningsfonden.
 • Løbende samarbejde med NFA og andre forskningsinstitutioner (deltagelse i NFAs bestyrelse)
 • Løbende samarbejde med departementet og STAR om analyser og anvendelse af data mv.
 • Udvikle virkemidler og igangsætte forsøg til afprøvning af metoder og virkemidler
 • Grundtilsyn
 • Aftaleforløb
 • Påbud med tilbud om supplerende dialog og vejledning
 • Udvikling af en ny visningsordning som erstatning for smiley ordningen
 • Udvikling af certificeringsordningen
 • Udvikle og gennemføre arbejdsmiljøovervågning
 • Understøtte arbejdet med udvikling og opfølgning af nationale og brancherettede mål i arbejdsmiljøet
 • Løbende drift i forhold til folketingsspørgsmål, ministerbetjening, øvrige spørgsmål.

Henter PDF