G� til hovedindholdet

Jura og Forenkling

Kontoret har det overordnede juridiske ansvar for arbejdsmiljøloven og en række faglige områder. Endvidere er Arbejdstilsynets arbejde for at styrke informationssikkerhed og GDPR-arbejdet forankret i kontoret. Kontoret indgår i en række opgaver og projekter på tværs af Arbejdstilsynet.

Kontorchef: Sofie Bisbjerg
Souschef: Heidi Tange

Arbejdstilsynets regulering understøtter et effektivt arbejdsmiljøarbejde. Jura og Forenkling arbejder med at udvikle klar og enkel regulering og sikre en sammenhæng i reguleringen, som understøtter differentierede reaktionstyper. Kontoret har fokus på effektiv regulering som grundlag for efterlevelse af reglerne.

Jura og Forenkling indgår i policyudvikling sammen med de øvrige kontorer i AFC, herunder udarbejdelse af politiske initiativer, ministerbetjening og andre udviklingsopgaver inden for kontorets arbejdsområder. Endvidere bistår Jura og Forenkling de øvrige kontorer i AFC med juridisk sparring, fx i forbindelse med regelarbejdet i regeludvalg under Arbejdsmiljørådet, der typisk vil være forankret i det relevante fagkontor.

Team Infosik varetager Arbejdstilsynets opgaver inden for informationssikkerhed, herunder overholdelse af ISO-standarderne, og yder bistand inden for GDPR-arbejdet. Teamet er forankret i Jura og Forenkling.


Kontoret har ansvaret for nedenstående hovedområder og arbejdsopgaver:

 • Arbejdsmiljøloven
 • Den grønlandske arbejdsmiljølov
 • Forvaltningslov, offentlighedslov, persondatabeskyttelse, samt bidrag til koordinering heraf på tværs af Arbejdstilsynet og med Beskæftigelsesministeriets koncern
 • Løbende drift i forhold til folketingsspørgsmål, ministerbetjening, øvrige spørgsmål
 • Varetagelse af udvikling, vedligeholdelse (årshjulsarbejde) og direktionsbetjening inden for informationssikkerhed, ISO-compliance og GDPR.
 • Løbende opgaver i forhold til lovprogram, mv.
 • Generel koordinering af jura og informationssikkerhed i AFC og med tilsynscentrene
 • Unges arbejdsmiljø
 • Partsaftaler
 • Certificerede virksomheder
 • Autorisationsordningen
 • Hviletid
 • Regulering og lovfortolkning mv. ifm social dumping-indsatsen
 • Regulering af straf på Arbejdstilsynets område
 • Reglerne om arbejdsmiljøorganisation og arbejdspladsvurdering
 • Reglerne om arbejdsmiljøfaglige uddannelser
 • Administrativ understøtning af regelarbejde (Lex Eunomia, Lex DaniaKlient)

Henter PDF