Gå til hovedindholdet

Jura og Forenkling

Kontoret har det overordnede juridiske ansvar for Arbejdstilsynets love og regler, hvor bl.a. arbejdsmiljøloven og arbejdsskadesikringsloven samles og bidrager til større sammenhæng på tværs.

Kontorchef: Sofie Bisbjerg

Reguleringen på offshore-området ligger dog i Offshore, Olie og Gas. Ansvaret for konkrete tekniske bekendtgørelser på specifikke faglige områder (som fx Kemi og Teknik) ligger i de relevante fagkontorer. Jura og Forenkling bistår kontorerne i AFC med juridisk sparring.

Arbejdstilsynets regulering skal understøtte et effektivt arbejdsmiljøarbejde. Der arbejdes med at udvikle klar og enkel regulering og sikre en sammenhæng i reguleringen, som understøtter differentierede reaktionstyper. Kontoret har fokus på effektiv regulering som grundlag for efterlevelse af reglerne.

Kontoret skal indgå i policyudvikling sammen med de øvrige kontorer i AFC, og bidrager til regelarbejdet i regeludvalg under Arbejdsmiljørådet i tæt samarbejde med de øvrige kontorer i AFC. Det vil typisk være det relevante fagkontor, der har formandskabet i regeludvalget.
Kontoret har ansvaret for nedenstående hovedområder og arbejdsopgaver:

 • Arbejdsmiljøloven
 • Arbejdsskadesikringsloven og AES-loven, veteranlov mv.
 • Den grønlandske arbejdsmiljølov og arbejdsskadesikringslov
 • Regulering af straf på Arbejdstilsynets område
 • Forvaltningslov, offentlighedslov, persondatabeskyttelse, samt bidrag til koordinering heraf på tværs af Arbejdstilsynet og med Beskæftigelsesministeriets koncern
 • Regulering med betydning for social dumping-indsatsen
 • Løbende opgaver i forhold til lovprogram, mv.
 • Generel jurakoordinering i AFC og med tilsynscentrene
 • Regelforenkling – bekendtgørelser og vejledninger (projekt)
 • Forenkling og kvalitet i afgørelser (projekt)
 • Håndhævelsesdirektivet og SD-Jura
 • Unges arbejdsmiljø
 • Partsaftaler
 • Arbejdsmiljøorganisation
 • Arbejdsmiljøfaglige uddannelser
 • Administrativ understøtning af regelarbejde (Lex Eunomia, Lex DaniaKlient)
 • Løbende drift i forhold til folketingsspørgsmål, ministerbetjening, øvrige spørgsmål


Henter PDF