G� til hovedindholdet

Kommunikation og Adfærd

Kontoret for Kommunikation og Adfærd har ansvar for Arbejdstilsynets kommunikation rettet mod arbejdspladserne. Det gælder fx hjemmesiden, kampagner og større kommunikationsopgaver, som udvikling af vejledningskoncept.

Kontorchef: Nina Frimodt-Møller

Kontoret har ansvar for løbende udvikling af Arbejdstilsynets kommunikationskanaler, herunder også ansvar for Arbejdstilsynets samlede kanalstrategi og ansvar for udvikling af digitale løsninger, der skal understøtte arbejdsmiljøarbejde på arbejdspladserne. Ansvaret for de digitale løsninger deles med Data og Digitalisering i et tæt løbende samarbejde.

Kommunikationen fra Arbejdstilsynet skal være proaktiv, målrettet og differentieret i forhold til arbejdspladsernes forskellige behov. Kontoret arbejder tæt sammen med BFA’erne om kommunikationsindsatsen til arbejdspladserne.

Arbejdstilsynets kommunikation skal understøtte og påvirke adfærd på arbejdspladserne. Kontorets nye adfærdsenhed skal inddrage den nyeste viden om adfærdsdesign og anvende den i udviklingen af Arbejdstilsynets virkemidler bredt set. Det kan være i udviklingen af nye digitale løsninger, kommunikationsindsatser eller 1-1 kommunikationen med virksomhederne.

Kontoret har ansvaret for nedenstående hovedområder og arbejdsopgaver:

 • Udvikling og løbende opdatering af At.dk
 • Udvikling og løbende opdatering af selvbetjeningsløsningen ADVI
 • Kanalstrategi
 • Udvikling af den digitale 1-1-kommunikation med virksomhederne (delt ansvar mellem Kommunikation og Adfærd og Data og Digitalisering)
 • Kommunikation om arbejdsmiljøfagligviden, herunder om forebyggelse og fastholdelse til arbejdspladser
 • Digitale virksomhedsløsninger (konceptudvikling og test)
 • Kommunikationskampagner
 • Inspiration og konceptudvikling i forhold til adfærdsdesign og brug af nudging i forhold til indsatser på arbejdspladser
 • Projekt om nyt vejledningskoncept
 • Facebook og øvrige sociale medier
 • Vedligehold og udvikling af BM-intra

Henter PDF