G� til hovedindholdet

Økonomi og Styring

Kontoret har det overordnede ansvar for Arbejdstilsynets økonomi, bevillinger og regnskab samt for styringen af produktion og drift.

Kontorchef: Claus Skovhøj Olsen

Kontoret sekretariatsbetjener direktionen og udarbejder ledelsesinformation til direktions og driftsforum.

Det er kontorets opgave at analysere og udvikle styringsværktøjer, samt ledelsesinformation og omsætte det til brug for direktionens daglige ledelse og overordnede styring af AT.

Kontoret har ansvaret for følgende områder og arbejdsopgaver:

 • Finanslovsarbejdet
 • Budget og prognoser
 • Styring af produktion og udgifter (løn, intern drift)
 • Projekt- og Porteføljestyring
 • Regnskabsområdet
 • Udbud og kontrakter
 • Ledelsesinformation, driftsforum
 • Økonomiadministrative systemer (fx IndFak, RejsUd og SBS).
 • Rigsrevisionen
 • Resultatkrav
 • Den overordnede IT-økonomistyring
 • Kørselsafregning og ressourceallokering/kravberegneren

Henter PDF