G� til hovedindholdet

Offshore Olie og Gas

Kontoret Offshore Olie og Gas varetager myndighedsopgaver på offshore-området, fx udarbejdelse af godkendelser og tilladelser i forbindelse med projektering, drift, ændringer og demontering af offshoreanlæg mv. Derudover fører kontoret tilsyn med sikkerhed og sundhed på anlæggene.

Kontorchef: Mikkel Laurentzius

Det er kontorets opgave, at analysere og udvikle den arbejdsmiljøfaglige viden på området og omsætte denne viden til policyudvikling og nye initiativer på området.

Kontoret har ansvaret for følgende områder og arbejdsopgaver:

  • Viden og policyudvikling vedrørende:
  • Offshore olie og gasområdet
  • Tilsyn med sikkerhed og sundhed på faste og mobile offshoreanlæg mv.
  • Godkendelser og tilladelser i forbindelse med projektering, drift, ændringer og demontering af offshore-anlæg mv.
  • Sagsbehandling af anerkendelsessager
  • Regulering vedrørende sikkerhed og sundhed (offshoresikkerhedsloven), herunder gennemførelse af EU-direktiver
  • Betjening af Offshoresikkerhedsrådet
  • Deltagelse i en række internationale fora, herunder North Sea Offshore Authorities Forum og EU-arbejdsgrupper på offshoresikkerhedsområdet.
  • Løbende drift i forhold til folketingsspørgsmål, ministerbetjening, øvrige spørgsmål og faglige afklaringer på kontorets område
  • Det administrative arbejde i forbindelse med anerkendelser (onshore og offshore)

Henter PDF