G� til hovedindholdet

Tilsyn og Ordnede Forhold

Kontoret Tilsyn og Ordnede Forhold har ansvaret for Arbejdstilsynets indsats for ordnede forhold, herunder udenlandske virksomheder og Registret for udenlandske tjenesteydere (RUT) samt den fælles myndighedsindsats mod ordnede forhold. Desuden har kontoret ansvaret for analyser og løbende policyudvikling på området.

Kontorchef: Katrine Wied Christensen

Souschef: Anne-Dorte Duedal Stanstrup

Kontoret har ligeledes ansvaret for arbejdsmiljøfaglig viden og politikudvikling i forhold til fysisk nedslidning og ergonomisk arbejdsmiljø. Kontoret har som særligt område desuden ansvaret for viden og policyudvikling i forhold til bygge- og anlægsbranchen, herunder det helhedsorienterede tilsyn i bygge- og anlægsbranchen.

Kontoret har ansvaret for udvikling af brancherettede initiativer sammen med øvrige kontorer til fremme af målrettede og proaktive indsatser. Desuden har kontoret ansvaret for dialog og tilsyn med alle BFA’erne.

Endelig har kontoret ansvaret for det internationale område, herunder arbejdet med EU og ILO, samt ansvaret for samarbejdet med Myanmar og Bangladesh.

Kontoret har ansvaret for nedenstående hovedområder og arbejdsopgaver:

 • Viden og policyudvikling vedrørende
  • Ordnede forhold – social dumping indsats
  • Bygge- og anlægsbranchen, herunder HOT
  • Fysisk nedslidning og ergonomisk arbejdsmiljø
 • Brancherettede indsatser og tilsyn med BFA’er
 • Fælles myndighedsindsats i forhold til ordnede forhold.
 • Udenlandske virksomheder
 • Udenlandske arbejdstagere
 • ILO, EU-ret og EU-koordination
 • Løbende drift i forhold til folketingsspørgsmål, ministerbetjening, øvrige spørgsmål og faglige afklaringer i forhold til kontorets områder

Henter PDF