G� til hovedindholdet

Ulykker og Erhvervssygdomme

Kontoret Ulykker og Erhvervssygdomme har ansvaret for indsatsen for at forebygge arbejdsulykker og erhvervssygdomme samt et styrket fokus på fastholdelse på arbejdsmarkedet.

Kontorchef: Helle Klostergaard

Det er kontorets opgave at analysere og følge udviklingen i ulykker og erhvervssygdomme og i samarbejde med relevante kontorer at omsætte denne viden til indsatser og nye redskaber i forhold til forebyggelse og fastholdelse.

Kontoret samler og bruger aktivt viden om alle former for arbejdsskader (ulykker og erhvervssygdomme) i forhold til at udvikle forebyggende og opfølgende tiltag, herunder fastholdelsestiltag, som kan anvendes på arbejdspladserne – hvor en differentiering og målretning af disse bl.a. kan ske i samarbejde med øvrige kontorer i AFC.

Kontoret har desuden til opgave at føre tilsyn med AES og varetage koordineringen ift. Erhvervssygdomsudvalget. Desuden samarbejder kontoret med eksterne samarbejdspartnere, herunder NFA og arbejdsmedicinske klinikker, om udvikling og kvalificering af analyser på ulykkes- og erhvervssygdomsområdet.

Kontoret varetager den løbende drift med besvarelse af henvendelser og spørgsmål på kontorets områder, herunder også i forhold til analyse og kendskab til data med relevans for områderne. Ligesom kontoret bidrager aktivt med viden og idéer i forhold til øvrige relevante projekter i Arbejdstilsynet.

Kontoret har ansvaret for nedenstående hovedområder og arbejdsopgaver:

  • Viden og policyudvikling vedrørende:
    • Ulykkesområdet – forebyggelse, opfølgning mv.
    • Erhvervssygdomme – forebyggelse, opfølgning mv.
  • Fastholdelse efter arbejdsskader
  • Samarbejde og fagligt tilsyn med AES
  • Samarbejde med arbejdsmedicinske klinikker
  • Løbende drift i forhold til Folketingsspørgsmål, ministerbetjening, øvrige spørgsmål og faglige afklaringer i forhold til kontorets faglige områder.

Henter PDF