G� til hovedindholdet

Direktionssekretariatet

Direktionssekretariatets opgave er at sikre, at direktionen har det bedst mulige beslutningsgrundlag til rådighed, når det gælder den overordnede strategiske ledelse af Arbejdstilsynet.

Kontorchef: Tania Engbo Dyck-Madsen

Direktionssekretariatet har til opgave at sikre, at direktionen har det bedst mulige beslutningsgrundlag til rådighed, når det gælder den overordnede strategiske ledelse af Arbejdstilsynet. Direktionssekretariatet varetager desuden koordinering af ministersager og direktionsforelæggelse heraf samt håndterer pressekontakt. Desuden er kontoret projektejer af udviklingsprojektet Ny Hovedvej.

Kontoret har ansvaret for følgende områder og arbejdsopgaver:

  • Sekretariatsbetjening af direktion
  • Koordinering af opfølgning på de politiske aftaler på Arbejdstilsynets område
  • Implementering af den politiske aftale om en ny og forbedret arbejdsmiljøindsats og ordnede forhold på arbejdsmarkedet
  • Koordinering af ministerbetjening
  • Arbejdstilsynets strategi
  • Organisationsudvikling, herunder ledelse af tværgående organisationsudviklingsprojekter
  • Ny Hovedvej (udvikling og styring af implementering)
  • Ledelseskommunikation
  • Koordinering af arbejdsmiljøarbejdet i Arbejdstilsynet
  • Pressekontakt og koordinering heraf i Arbejdstilsynet

Henter PDF