G� til hovedindholdet

Tilsynscentrenes ansvar og opgaver

Tilsynscentrene arbejder for et sundt og dynamisk arbejdsmarked. Målet med tilsynsarbejdet er at fremme et sundt, sikkert og udviklende arbejdsmiljø på de danske arbejdspladser. Der føres tilsyn med, at virksomhederne i praksis skaber gode rammer for deres medarbejdere, så det undgås at de nedslides, kommer til skade eller får stress.

Tilsynscentrene:

  • Fører tilsyn med arbejdsmiljøet på virksomhederne.
  • Varetager sagsbehandling i relation til tilsyn og henvendelser fra virksomhederne.
  • Samarbejder med lokale aktører, fx arbejdsmedicinske klinikker, regioner, kommuner, politi og skat.

Tilsynscentrene bindes fagligt sammen med Arbejdstilsynets arbejdsmiljøfaglige center via syv centerfora. De syv centerfora har følgende fokusområder:

  1. Bygge og anlæg – Ergonomi
  2. Industri og landbrug – Kemi og teknik
  3. Sundhed og detailhandel – Psykisk arbejdsmiljø
  4. Transport og undervisning – Ulykker
  5. Social Dumping
  6. Straf og forvaltning – Jura
  7. Drift og administration

Tilsynscentrets organisering

De 3 tilsynscentre består af et centersekretariat, 4 tilsynsgrupper samt en juridisk og en administrativ enhed.

Tilsynsgrupperne fører tilsyn med virksomheder inden for bestemte brancher. Neden for ses eksempler på de brancher, der er placeret i de forskellige grupper.

Tilsynsgruppe 1

Bygge- og anlægsbranchen og social dumping

Tilsynsgruppe 2

Industri, landbrug og servicesektor

Tilsynsgruppe 3

Den offentlige sektor som hospitaler og døgninstitutioner og hjemmepleje samt kulturlivet og detailhandel

Tilsynsgruppe 4

Den offentlige sektor som skole og universiteter samt fængsel, politi, tranport og kirker

Derudover har hvert center en række særlige funktioner, som fremgår af organisationsdiagrammet

Henter PDF