Gå til hovedindholdet

Særlig tilsynsindsats - dialog og vejledning: Bygge og anlæg 2014

Arbejdstilsynet gennemførte i 2011-15 en række særlige tilsynsindsatser med mere fokus på dialog og vejledning. På denne side kan du læse om resultaterne af indsatsen i bygge- og anlægsbranchen i 2014-15.

Arbejdstilsynet har i 2014 besøgt i alt 990 virksomheder og i 2015 besøgt i alt 839 virksomheder. Samlet har Arbejdstilsynet i indsatsen besøgt 1829 virksomheder indenfor den særlig indsats i Bygge og anlæg. Dette notat indeholder resultatet af den særlige indsats i branchen.

Følgende underbrancher er besøgt i indsatsen 2014:

Branche

Antal besøgte virksomheder

281110 Fremstilling af vindmøller og dele hertil

1

383200 Genbrug af sorterede materialer

1

421100 Anlæg af veje og motorveje

18

421200 Anlæg af jernbaner og undergrundsbaner

3

421300 Anlæg af broer og tunneller

3

422100 Anlæg af ledningsnet til væsker

99

422200 Anlæg af ledningsnet til elektricitet og kommunikation

11

429100 Anlæg af vandveje, havne, diger og dæmninger

1

429900 Anden anlægsvirksomhed i.a.n.

12

431200 Forberedende byggepladsarbejder

40

431300 Funderingsundersøgelser

2

411000 Gennemførelse af byggeprojekter

7

412000 Opførelse af bygninger

97

431100 Nedrivning

6

433200 Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed

185

439100 Tagdækningsvirksomhed

28

439910 Murere

101

439990 Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering

34

432100 El-installation

77

432200 VVS- og blikkenslagerforretninger

142

432900 Anden bygningsinstallationsvirksomhed

12

433300 Udførelse af gulvbelægninger og vægbeklædning

27

433410 Malerforretninger

66

433420 Glarmestervirksomhed

16

433900 Anden bygningsfærdiggørelse

3

477830 Forhandlere af gaveartikler og brugskunst

1

649900 Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.

1

711210 Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder

1

178 Bygge og anlæg 2014

990*

*Det samlede antal er lavere, end hvis "antal besøgte virksomheder" lægges sammen. Det skyldes, at nogle p-enheder har skiftet branche mellem besøgerne. Ved fordeling på brancher tælles de derfor under begge brancher, mens de kun indgår en gang i det samlede antal.

Følgende underbrancher er besøgt i indsatsen 2015:

Branche

Antal besøgte virksomheder

813000 Landskabspleje

1

421100 Anlæg af veje og motorveje

17

421200 Anlæg af jernbaner og undergrundsbaner

3

422100 Anlæg af ledningsnet til væsker

87

422200 Anlæg af ledningsnet til elektricitet og kommunikation

14

429100 Anlæg af vandveje, havne, diger og dæmninger

0

429900 Anden anlægsvirksomhed i.a.n.

11

431200 Forberedende byggepladsarbejder

48

411000 Gennemførelse af byggeprojekter

9

412000 Opførelse af bygninger

101

431100 Nedrivning

5

433200 Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed

183

439100 Tagdækningsvirksomhed

8

439910 Murere

63

439990 Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering

48

432100 El-installation

42

432200 VVS- og blikkenslagerforretninger

118

432900 Anden bygningsinstallationsvirksomhed

9

433300 Udførelse af gulvbelægninger og vægbeklædning

17

433410 Malerforretninger

36

Ty

16

433900 Anden bygningsfærdiggørelse

6

682040 Udlejning af erhvervsejendomme

1

225 Bygge og anlæg 2015

839*

*Det samlede antal er lavere, end hvis "antal besøgte virksomheder" lægges sammen. Det skyldes, at nogle p-enheder har skiftet branche mellem besøgerne. Ved fordeling på brancher tælles de derfor under begge brancher, mens de kun indgår en gang i det samlede antal. 

I indsatsen er virksomhederne blevet besøgt to gange med 1-6 måneders mellemrum. Det første besøg har været et vejledningsbesøg, hvor der blev givet mundtlig vejledning, mens Arbejdstilsynet på andet besøg har ført kontrol med arbejdsmiljøet. Der har på både første og andet besøg været fokus på muskel- og skeletbelastninger samt det psykiske arbejdsmiljø. 

Indsatsmetoden er yderligere beskrevet på Arbejdstilsynets hjemmeside

I indsatsen er virksomhederne blevet besøgt to gange med 1-6 måneders mellemrum. Det første besøg har været et vejledningsbesøg, hvor der blev givet mundtlig vejledning, mens Arbejdstilsynet på andet besøg har ført kontrol med arbejdsmiljøet. Der har på både første og andet besøg været fokus på muskel- og skeletbelastninger samt det psykiske arbejdsmiljø.  er yderligere beskrevet på Arbejdstilsynets hjemmeside.

Forud for besøgene blev de enkelte virksomheder forberedt på besøget ved:

 • I 2014 fik virksomheden en telefonisk henvendelse og fremsendelse af anmeldebrev med materiale og aftaler fra Arbejdstilsynet med henblik på planlægning af første indsatsbesøg
 • Elektronisk henvendelse via brev/E-Boks i 2015 fra Arbejdstilsynet med henblik på planlægning af første indsatsbesøg.

Forebyggelsespakker

Arbejdstilsynet og Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø har i samarbejde med arbejdsmarkedets parter udviklet en forebyggelsespakke, der kan søges af alle virksomheder indenfor branchegruppen "bygge og anlæg", herunder alle de virksomheder, der er omfattet af disse brancher. Forebyggelsespakken sigter mod at forbedre arbejdsmiljøet og fremme sundheden på arbejdspladsen. Pakken er nærmere beskrevet på Fonden for Forebyggelse og Fastholdelses hjemmeside.

Arbejdstilsynet har ved det første besøg på virksomhederne informeret om indholdet i forebyggelsespakken og vejledt virksomhederne om muligheden for at søge et forløb med en forebyggelsespakke.

Forebyggelsespakkerne kan ikke søges længere.

Første besøg

Arbejdstilsynets vurdering af første besøgene er, at virksomhederne generelt har været interesserede og taget positivt imod besøgene. Den overvejende del har været velforberedte og har også sørget for, at der var medarbejderrepræsentanter til stede. Enkelte har dog været skeptiske overfor besøgene og forud haft svært ved at se relevansen af besøgene. Men det ses generelt som et positivt tiltag, at Arbejdstilsynet kommer ud på virksomhederne for at vejlede. På alle virksomheder er der blevet mundtligt vejledt om et eller flere emner inden for muskelskeletbelastninger og/eller psykisk arbejdsmiljø.

Hvis en virksomhed har haft spørgsmål udenfor indsatsens fokusområder, er disse naturligvis også blevet besvaret.

Der er samlet for 2014 og 2015 givet 5592 mundtlige vejledninger på første indsatsbesøg, herunder 2989 emner under muskelskeletbelastninger og 2603 emner under psykisk arbejdsmiljø.

Nedenstående tabel viser, hvilke arbejdsmiljøemner, der er vejledt om på første besøgene i 2014.

 

Mundtlige vejledninger fordelt på emner

Antal vejledninger

Procentdel af samlede antal vejledninger

Muskel- og skeletbesvær (MSB)

Løft, træk og skub

829

25,6 %

Fysisk anstrengende arbejde

167

5,2 %

Arbejdsstillinger og -bevægelser

478

14,8 %

Ensidigt, belastende arbejde

61

1,9 %

Ensidigt, gentaget arbejde

18

0,6 %

Gravides løft, stående arbejde

7

0,2 %

Øvrige muskel- og skeletbesvær

177

5,5 %

Psykisk arbejdsmiljø

Stor arbejdsmængde og tidspres

273

8,4 %

Høje følelsesmæssige krav

43

1,3 %

Mobning, herunder seksuel chikane

216

6,7 %

Vold og traumatiske hændelser

182

5,6 %

Skiftearbejde og arbejde på forskudte arbejdstider

28

0,9 %

Øvrige psykisk arbejdsmiljø

154

4,8 %

Psykisk førstehjælp

606

18,7 %

Mundlige vejledninger i alt

3239

100 %

Nedenstående tabel viser, hvilke arbejdsmiljøemner, der er vejledt om på første besøgene i 2015.

 

Mundtlige vejledninger fordelt på emner

Antal vejledninger

Procentdel af samlede antal vejledninger

Muskel- og skeletbesvær (MSB)

Løft, træk og skub

669

28,4 %

Fysisk anstrengende arbejde

82

3,5 %

Arbejdsstillinger og –bevægelser

343

14,6 %

Ensidigt, belastende arbejde

36

1,5 %

Ensidigt, gentaget arbejde

6

0,3 %

Gravides løft, stående arbejde

2

0,1 %

Øvrige muskel- og skeletbesvær

114

4,8 %

Psykisk arbejdsmiljø

Stor arbejdsmængde og tidspres

162

6,9 %

Høje følelsesmæssige krav

13

0,6 %

Mobning, herunder seksuel chikane

152

6,5 %

Vold og traumatiske hændelser

113

4,8 %

Skiftearbejde og arbejde på forskudte arbejdstider

5

0,2 %

Øvrige psykisk arbejdsmiljø

110

4,7 %

Psykisk førstehjælp

546

23,2 %

Mundlige vejledninger i alt

2353

100 %

Af ovenstående tabeller fra 2014 og 2015 ses det, at der er givet flest mundtlige vejledninger inden for emnerne "løft, træk og skub", "arbejdsstillinger og -bevægelser" og psykisk førstehjælp".

Nedenstående er en samlet tabel for 2014 og 2015 som viser, hvilke arbejdsmiljøemner, der er vejledt om på første besøgene

 

Mundtlige vejledninger fordelt på emner

Antal vejledninger

Procentdel af samlede antal vejledninger

Muskel- og skeletbesvær (MSB)

Løft, træk og skub

1498

26,8 %

Fysisk anstrengende arbejde

249

4,5 %

Arbejdsstillinger og –bevægelser

821

14,7 %

Ensidigt, belastende arbejde

97

1,7 %

Ensidigt, gentaget arbejde

24

0,4 %

Gravides løft, stående arbejde

9

0,2 %

Øvrige muskel- og skeletbesvær

291

5,2 %

Psykisk arbejdsmiljø

Stor arbejdsmængde og tidspres

435

7,8 %

Høje følelsesmæssige krav

56

1,0 %

Mobning, herunder seksuel chikane

368

6,6 %

Vold og traumatiske hændelser

295

5,3 %

Skiftearbejde og arbejde på forskudte arbejdstider

33

0,6 %

Øvrige psykisk arbejdsmiljø

264

4,7 %

Psykisk førstehjælp

1152

20,6 %

Mundlige vejledninger i alt

5592

100 %

Vejledningerne er givet i en dialog mellem Arbejdstilsynet og virksomheden i forhold til arbejdsmæssige belastninger, som virksomheden selv er bevidst om, eller Arbejdstilsynet har observeret. Vejledningerne har handlet om, hvorledes belastningerne kan forebygges. De mundtlige vejledninger er ikke et udtryk for, at Arbejdstilsynet har konstateret overtrædelser af lovgivningen.

Der kan nævnes følgende eksempler på, hvad vejledningerne mere detaljeret har drejet sig om, og hvad virksomhederne har arbejdet videre med i perioden mellem første og andet besøg. "Arbejdet videre med" omfatter blandt andet videre overvejelser om de emner, som blev drøftet på første besøg, til at have planlagt møder, få nedskrevet og præciseret procedurer, igangsat kompetence-udviklingsaktiviteter, indkøbt tekniske hjælpemidler samt implementering af konkrete forebyggende arbejdsmiljøtiltag.

Muskel-skelet besvær

Løft, træk og skub

Løft, træk og skub er et emne, der ofte er vejledt om på første besøg. Vejledningen er eksempelvis givet i forbindelse med:

 • Håndtering af treller i forbindelse med opstilling- og nedtagning af stilladser
 • Håndtering af 25 kg. saltsække
 • Bæring af materialer over store afstande eller på trapper
 • Anvendelse af vogn/sækkevogn til transport
 • Håndtering/transport af skæreværktøj til og fra arbejdsstedet
 • Betonaffald som skæres fra, hvad vejer det, og hvordan fjernes det
 • Virksomhedens APV i forhold til løft, træk og skub
 • Virksomhedens kultur og holdninger til arbejdsmiljø ift. løft, træk og skub
 • Gipshåndtering
 • Løft af sækkevarer som spartelmasse med en vægt på 25 kg. der løftes fra palle og hældes ned i blandemaskine
 • Montering af vinduer og gipslader m.v.
 • Brug af 8 stens tænger, transport af mørtel og løft af lecablokke,

I disse situationer har den mundtlige vejledning omhandlet mulige måder, hvorpå virksomheden kan arbejde videre med at håndtere de arbejdsmiljømæssige udfordringer. Det kan f.eks. være:

 • Placering af emner så eksempelvis løft under knæhøjde undgås eller brug af sækkevogn med hejs, så lave løft undgås.
 • Betydningen af at kende til både materialer og redskabers vægt
 • Hvilke tekniske hjælpemidler der findes og blandt andet henvisning til www.bygergo.dk
 • Hvordan der kan søges forebyggelsespakke om tunge løft og bedre planlægning

Aktiviteter, som virksomhederne har igangsat mellem de to besøg, har f.eks. været:

 • At virksomheden har sat faste vægtgrænser for, hvornår teknisk løftegrej skal anvendes
 • udarbejdelse af en sagsbestemt APV / tjekliste som er mere uddybende i forhold til tunge løft, træk og skub, tekniske hjælpemidler, sikkerhed, instruktion og tilsyn osv.
 • Der er søgt forebyggelsespakke
 • Der er indkøbt nyt gipshejs
 • Forskellige vinduesløftere er under afprøvning, for at finde den bedst egnede til virksomhedens brug

Arbejdsstillinger og -bevægelser

Arbejdsstillinger og -bevægelser er også blandt de emner, der ofte er blevet vejledt mundtligt om på første besøg.

I disse situationer har vejledningen omhandlet mulige måder, hvorpå virksomheden kan arbejde videre med at håndtere udfordringerne med arbejdsstillinger. Det kan f.eks. være ved:

 • murerarbejde, diamantskæring, jord og kloakarbejde
 • arbejde med armene over skulderhøjde blandt andet ved elektrikerarbejde
 • Knæliggende arbejde ved fugearbejde i gulvniveau bl.a. inde i typehuse
 • Arbejde på stiger over længere perioder
 • Spartling af vægge og lofter
 • limning af gulve
 • opmuring under udhæng

Aktiviteter, som virksomhederne har sat i gang mellem de to besøg, har fx været:

 • Medarbejderne er alle blevet instrueret i brug af stående værktøjer
 • Øget fokus på organisering af arbejdet, så der veksles mellem opgaver eller laves tidsmæssig begrænsning eksempelvis ved knæliggende arbejde eller arbejde over skulderhøjde.

Psykisk arbejdsmiljø

Vold og traumatiske hændelser

Vold og traumatiske hændelser kan omhandle både fysisk og psykisk vold (fx verbale krænkelser). I denne indsats har vejledninger her typisk handlet om, vigtigheden af at virksomheden har et beredskab og procedurer for psykisk førstehjælp. Det kan fx være:

 • Hvilket indhold bør der være i den psykiske førstehjælp ift. traumatiske hændelser mv.
 • Retningslinjer ved medarbejderes involvering i alvorlige færdselsuheld
 • Betydningen af at medarbejderne kender til evt. procedurer.

Aktiviteter, som virksomhederne har sat i gang mellem de to besøg, har f.eks. været:

 • Virksomheden har fået klarhed over, at de har en sundhedsordning med bl.a. psykologhjælp og dette er medarbejderne nu informeret om
 • Udarbejdelse af beredskabsplan for traumatiske hændelser
 • Virksomheden er i gang med at uddanne 2 medarbejdere i psykisk førstehjælp, således at virksomheden kan yde akut førstehjælp indenfor 1 time.

Stor arbejdsmængde og tidspres

Stor arbejdsmængde og tidspres viser sig f.eks. ved, at der er meget overarbejde uden mulighed for at afspadsere, at det er svært at få tid til at holde pauser, samt at medarbejderne ofte arbejder i højt tempo under tidspres.

Stor arbejdsmængde og tidspres kan bl.a. medføre stress og udbrændthed. Stress er ikke en sygdom i sig selv, men langvarig stress har ofte alvorlige konsekvenser for den enkeltes helbred, livskvalitet og arbejdspræstationer. Stor arbejdsmængde og tidspres kan især være en belastning, hvis medarbejderne har ringe indflydelse og mangler social støtte i arbejdet.

Emnerne der her har været drøftet er f.eks.:

 • planlægning af opgaver, arbejdslister, samarbejde med øvrige aktører på pladsen, samarbejde med projekterende og bygherre/bygherrens koordinator
 • Arbejdsmængde og tidspres særligt for mellemledere.

Aktiviteter, som virksomhederne har sat i gang mellem de to besøg, har f.eks. været en direktør der, særligt i relation til mellemlederne, har sat fokus på stress gennem møder og løbende italesættelse ved fordeling af projekter mv.

Mobning og seksuel chikane

Arbejdstilsynet definerer mobning som, når én eller flere personer regelmæssigt og over længere tid - eller gentagne gange på grov vis - udsætter en eller flere andre personer for krænkende handlinger, som vedkommende opfatter som sårende eller nedværdigende. De krænkende handlinger bliver dog først til mobning, når de personer, som de rettes mod, ikke er i stand til at forsvare sig effektivt imod dem.
Drillerier, der af begge parter opfattes som godsindede eller enkeltstående konflikter, er ikke mobning.

I disse situationer har vejledningen omhandlet mulige måder, hvorpå virksomheden kan arbejde videre med at håndtere arbejdsmiljømæssige udfordringer. Det kan f.eks. være:

 • Mobning, herunder seksuel chikane, blev drøftet i et overordnet perspektiv, hvor det blev drøftet, hvordan mobning kan indfanges og håndteres i APV arbejdet
 • Hvordan virksomheden kan udarbejde en skriftlig handleplan mod mobning
 • Hvordan man sikrer at nye medarbejdere oplever at være en del af fællesskabet, herunder særligt lærlinge

Aktiviteter, som virksomhederne har sat i gang mellem de to besøg, har fx været:

 • Udarbejdelse af mobbepolitik med en tilhørende handlingsplan
 • På personalemøde har man talt om tonen på arbejdspladsen.

Andet besøg 2014 

Nedenstående tabel fra 2014 viser, hvor mange af de mundtlige vejledninger virksomhederne har arbejdet videre med. Det fremgår heraf, at der er blevet arbejdet videre med en meget stor del af vejledningerne indenfor både muskelskeletbesvær og psykisk arbejdsmiljø.

 

Arbejdsmiljøemner

Antal mundtlige vejledninger der er givet

Antal emner som virksomhederne har arbejdet videre med mellem 1. og 2. besøg

Procent af antal emner der er arbejdet videre med

Muskel- og skeletbesvær (MSB)

Løft, træk og skub

829

701

84,6 %

Fysisk anstrengende arbejde

167

99

59,3 %

Arbejdsstillinger og –bevægelser

478

278

58,2 %

Ensidigt, belastende arbejde

61

10

16,4 %

Ensidigt, gentaget arbejde

18

10

55,6 %

Gravides løft, stående arbejde

7

1

14,3 %

Øvrige muskel- og skeletbesvær

177

110

62,1 %

Psykisk arbejdsmiljø

Stor arbejdsmængde og tidspres

273

87

31,9 %

Høje følelsesmæssige krav

43

3

7 %

Mobning, herunder seksuel chikane

216

54

25 %

Vold og traumatiske hændelser

182

95

52,2 %

Skiftearbejde og arbejde på forskudte arbejdstider

28

4

14,3 %

Øvrige psykisk arbejdsmiljø

154

78

50,6 %

Psykisk førstehjælp

606

497

82 %

I alt

3239

2027

62,6 %

Nedenstående tabel fra 2014 viser procentdelen af det samlede antal virksomheder, som er besøgt i indsatsen, som har arbejdet videre med et givent arbejdsmiljøproblememne.

Procent af antal besøgte virksomheder, som ved 2. besøg har oplyst, at de har arbejdet videre med emnet:

 

Muskel- og skeletbesvær (MSB)

Løft, træk og skub

70,8 %

Fysisk anstrengende arbejde

10 %

Arbejdsstillinger og –bevægelser

28,1 %

Ensidigt, belastende arbejde

1 %

Ensidigt, gentaget arbejde

1 %

Gravides løft, stående arbejde

0,1 %

Øvrige muskel- og skeletbesvær

11,1 %

Psykisk arbejdsmiljø

Stor arbejdsmængde og tidspres

8,8 %

Høje følelsesmæssige krav

0,3 %

Mobning, herunder seksuel chikane

5,5 %

Vold og traumatiske hændelser

9,6 %

Skiftearbejde og arbejde på forskudte arbejdstider

0,4 %

Øvrige psykisk arbejdsmiljø

7,9 %

Psykisk førstehjælp

50,2 %

I alt

204,7 %*

*En virksomhed kan have modtaget og arbejdet videre med den mundtlige vejledning inden for mere end et emne. Derfor er summen af procenterne mere end 100 procent. 

Andet besøg 2015

Nedenstående tabel fra 2015 viser, hvor mange af de mundtlige vejledninger virksomhederne har arbejdet videre med. Det fremgår heraf, at der er blevet arbejdet videre med en meget stor del af vejledningerne indenfor både muskelskeletbesvær og psykisk arbejdsmiljø.

 

Arbejdsmiljøemner

Antal mundtlige vejledninger der er givet

Antal emner som virksomhederne har arbejdet videre med mellem 1. og 2. besøg

Procent af antal emner der er arbejdet videre med

Muskel- og skeletbesvær (MSB)

Løft, træk og skub

669

526

78,6 %

Fysisk anstrengende arbejde

82

58

70,7 %

Arbejdsstillinger og –bevægelser

343

208

60,6 %

Ensidigt, belastende arbejde

36

8

22,2 %

Ensidigt, gentaget arbejde

6

2

33,3 %

Gravides løft, stående arbejde

2

0

0 %

Øvrige muskel- og skeletbesvær

114

61

53,5 %

Psykisk arbejdsmiljø

Stor arbejdsmængde og tidspres

162

66

40,7 %

Høje følelsesmæssige krav

13

2

15,4 %

Mobning, herunder seksuel chikane

152

61

40,1 %

Vold og traumatiske hændelser

113

72

63,7 %

Skiftearbejde og arbejde på forskudte arbejdstider

5

1

20 %

Øvrige psykisk arbejdsmiljø

110

64

58,2 %

Psykisk førstehjælp

546

407

74,5 %

I alt

2353

1536

65,3 %

Nedenstående tabel fra 2015 viser procentdelen af det samlede antal besøgte virksomheder i forbindelse med indsatsen, som har arbejdet videre med et givent arbejdsmiljøproblememne.

Procent af antal besøgte virksomheder, som ved 2. besøg har oplyst, at de har arbejdet videre med emnet

Muskel- og skeletbesvær (MSB)

Løft, træk og skub

62,7 %

Fysisk anstrengende arbejde

6,9 %

Arbejdsstillinger og -bevægelser

24,8 %

Ensidigt, belastende arbejde

1 %

Ensidigt, gentaget arbejde

0,2 %

Gravides løft, stående arbejde

0 %

Øvrige muskel- og skeletbesvær

7,3 %

Psykisk arbejdsmiljø

Stor arbejdsmængde og tidspres

7,9 %

Høje følelsesmæssige krav

0,2 %

Mobning, herunder seksuel chikane

7,3 %

Vold og traumatiske hændelser

8,6 %

Skiftearbejde og arbejde på forskudte arbejdstider

0,1 %

Øvrige psykisk arbejdsmiljø

7,6 %

Psykisk førstehjælp

48,5 %

I alt

183,1 %*

*En virksomhed kan have modtaget og arbejdet videre med den mundtlige vejledning inden for mere end et emne. Derfor er summen af procenterne mere end 100 procent.

Nedenstående er samlet tabel for 2014 og 2015 som viser, hvor mange af de mundtlige vejledninger virksomhederne har arbejdet videre med. Det fremgår heraf, at der er blevet arbejdet videre med en meget stor del af vejledningerne indenfor både muskelskeletbesvær og psykisk arbejdsmiljø.

 

Arbejdsmiljøemner

Antal mundtlige vejledninger der er givet

Antal emner som virksomhederne har arbejdet videre med mellem 1. og 2. besøg

Procent af antal emner der er arbejdet videre med

Muskel- og skeletbesvær (MSB)

Løft, træk og skub

1498

1227

81,9 %

Fysisk anstrengende arbejde

249

157

63,1 %

Arbejdsstillinger og –bevægelser

821

486

59,2 %

Ensidigt, belastende arbejde

97

18

18,6 %

Ensidigt, gentaget arbejde

24

12

50,0 %

Gravides løft, stående arbejde

9

1

11,1 %

Øvrige muskel- og skeletbesvær

291

172

58,8 %

Psykisk arbejdsmiljø

Stor arbejdsmængde og tidspres

435

153

35,2 %

Høje følelsesmæssige krav

56

5

8,9 %

Mobning, herunder seksuel chikane

368

115

31,3 %

Vold og traumatiske hændelser

295

167

56,6 %

Skiftearbejde og arbejde på forskudte arbejdstider

33

5

15,2 %

Øvrige psykisk arbejdsmiljø

264

142

53,8 %

Psykisk førstehjælp

1152

904

78,5 %

I alt

5592

3563

63,7 %

Nedenstående er en samlet tabel for 2014 og 2015, som viser en procentdelen af det samlede antal virksomheder, der er besøgt i indsatsen, og som har arbejdet videre med et givent arbejdsmiljøproblememne.

Procent af antal besøgte virksomheder, som ved 2. besøg har oplyst, at de har arbejdet videre med emnet:

Muskel- og skeletbesvær (MSB)

Løft, træk og skub

67,1 %

Fysisk anstrengende arbejde

8,6 %

Arbejdsstillinger og –bevægelser

26,6 %

Ensidigt, belastende arbejde

1,0 %

Ensidigt, gentaget arbejde

0,7 %

Gravides løft, stående arbejde

0,1 %

Øvrige muskel- og skeletbesvær

9,3 %

Psykisk arbejdsmiljø

Stor arbejdsmængde og tidspres

8,4 %

Høje følelsesmæssige krav

0,3 %

Mobning, herunder seksuel chikane

6,3 %

Vold og traumatiske hændelser

9,1 %

Skiftearbejde og arbejde på forskudte arbejdstider

0,3 %

Øvrige psykisk arbejdsmiljø

7,8 %

Psykisk førstehjælp

49,4 %

I alt

194,8 %*

*En virksomhed kan have modtaget og arbejdet videre med den mundtlige vejledning inden for mere end et emne. Derfor er summen af procenterne mere end 100 procent. 

Afgørelser/reaktioner

Andet besøg blev gennemført ca. 1-6 mdr. efter det første besøg og indeholdt også en kontrol af arbejdsmiljøet, hvor der blev truffet afgørelser om eventuelle overtrædelser af Arbejdsmiljøloven.

Andet besøg blev aftalt under første besøg og blev gennemført som et tilsyn med fokus på muskel- og skeletbesvær samt psykisk arbejdsmiljø. Afhængig af den enkelte virksomhed, og de opgaver de var i gang med, blev andet besøget en kombination mellem observation og drøftelse af de emner, der var vejledt om. For virksomheder med skiftende arbejdssteder tog besøgene oftest afsæt i besøg på et arbejdssted. Arbejdsmiljørepræsentanten var typisk med til besøget, og hvis ikke blev der altid inddraget andre medarbejdere.

Nedenstående tabel viser antallet af reaktioner indenfor muskel- og skeletbesvær samt psykisk arbejdsmiljø afgivet i indsatsen 2014.

Reaktionstyper 2014

Emne

Påbud

Strakspåbud

Vejledning

I alt

Muskel- og skeletbesvær (MSB)

2

9

17

28

Løft, træk og skub

2

9

14

25

Arbejdsstillinger og -bevægelser

 

 

3

3

Psykisk arbejdsmiljø

1

 

19

20

Stor arbejdsmængde og tidspres

 

 

1

1

Vold og traumatiske hændelser

 

 

8

8

Øvrige psykisk arbejdsmiljø

 

 

5

5

Psykisk førstehjælp

1

 

5

6

Emner udenfor fokusområderne

3

25

5

33

Kemi, støv og biologi

 

4

2

6

Ulykkesrisici

 

17

1

18

Krav til egenindsatsen

3

4

2

9

I alt

6

34

41

81

Der er således truffet 40 afgørelser og 41 vejledninger, hvoraf 12 afgørelser og 36 vejledninger omhandler indsatsens fokusområder; muskelskeletbesvær og psykisk arbejdsmiljø.

De 11 afgørelser, der er truffet indenfor muskelskeletbesvær, vedrører alle løft, træk og skub.

Der er givet én afgørelse indenfor psykisk arbejdsmiljø, som omhandler psykisk førstehjælp i forbindelse med en konkret hændelse, hvor et betondæk faldt ned på et sted, hvor medarbejderne kort forinden havde arbejdet.

Der er herudover givet 19 skriftlige vejledninger om psykisk arbejdsmiljø.

Eksempler på afgørelser truffet vedr. muskelskeletbesvær er f.eks. bæring af materialer som spande med spartelmasse og maling, i forbindelse med renoveringsarbejde af en boligblok.

Der er eksempelvis også givet påbud vedr. tunge løft i forbindelse med sætning af fundablokke, løft af radiatorer i forbindelse med udskiftning og løft af vinduespartier på op til 53 kg.

Nedenstående tabel viser antallet af reaktioner indenfor muskel- og skeletbesvær samt psykisk arbejdsmiljø afgivet i indsatsen 2015.

Reaktionstyper 2015

Emne

Påbud

Strakspåbud

Vejledning

I alt

Muskel- og skeletbesvær (MSB)

 

7

14

21

Løft, træk, skub og bæring

 

7

13

20

Arbejdsstillinger og -bevægelser

 

 

1

1

Psykisk arbejdsmiljø

 

 

20

20

Stor arbejdsmængde og tidspres

 

 

1

1

Vold og traumatiske hændelser

 

 

2

2

Psykisk førstehjælp

 

 

17

17

Emner udenfor fokusområderne

10

10

6

26

Bygherrer, udbydere mv.

 

1

 

1

Kemi, støv og biologi

 

 

1

1

Ulykkesrisici

 

9

2

11

Krav til egenindsatsen

10

 

3

13

Hovedtotal

10

17

40

68

Der er således truffet 27 afgørelser og 40 vejledninger, hvoraf 7 afgørelser og 34 vejledninger omhandler indsatsens fokusområder; muskelskeletbesvær og psykisk arbejdsmiljø.

De 7 afgørelser, der er truffet indenfor muskelskeletbesvær, vedrører alle løft, træk, skub og bæring.

Der er herudover givet 20 skriftlige vejledninger om psykisk arbejdsmiljø.

Nedenstående tabel viser antallet af reaktioner indenfor muskel- og skeletbesvær samt psykisk arbejdsmiljø afgivet i indsatsen 2014 og 2015.

Reaktionstyper samlet for 2014 og 2015

Emne

Påbud

Strakspåbud

Vejledning

I alt

Muskel- og skeletbesvær (MSB)

2

16

31

49

Løft, træk, skub og bæring

2

16

27

45

Arbejdsstillinger og -bevægelser

 

 

4

4

Psykisk arbejdsmiljø

1

 

39

40

Stor arbejdsmængde og tidspres

 

 

2

2

Vold og traumatiske hændelser

 

 

10

18

Øvrige psykisk arbejdsmiljø

 

 

5

5

Psykisk førstehjælp

1

 

22

23

Emner udenfor fokusområderne

13

35

11

59

Bygherrer, udbydere mv.

 

1

 

1

Kemi, støv og biologi

 

4

3

7

Ulykkesrisici

 

26

3

29

Krav til egenindsatsen

13

4

5

22

I alt

16

51

81

149

Der er således for den særlige indsats i B/A i 2014 og 2015 truffet i alt 67 afgørelser og givet 81 vejledninger, hvoraf 19 afgørelser og 70 vejledninger omhandler indsatsens fokusområder; muskelskeletbesvær og psykisk arbejdsmiljø.

De 18 afgørelser, der er truffet indenfor muskelskeletbesvær, vedrører alle løft, træk, skub og bæring. Der er herudover givet 39 skriftlige vejledninger om psykisk arbejdsmiljø. 

Nedenstående tabel viser antallet af reaktioner (vejledninger og afgørelser) fordelt på brancher.

Reaktioner fordelt på brancher 2014

Antal tilsynsreaktioner

Påbud

Strakspåbud

Vejledning

I alt

412000 Opførelse af bygninger

050 Muskel- og skeletbesvær
(MSB)

1

2

 

3

060 Psykisk arbejdsmiljø

 

 

1

1

412000 Opførelse af bygninger

1

2

1

4

422100 Anlæg af ledningsnet til væsker

050 Muskel- og skeletbesvær (MSB)

 

 

1

1

060 Psykisk arbejdsmiljø

 

 

4

4

422100 Anlæg af ledningsnet
til væsker

 

 

5

5

422200 Anlæg af ledningsnet til elektricitet og kommunikation

050 Muskel- og skeletbesvær (MSB)

 

 

1

1

060 Psykisk arbejdsmiljø

 

 

1

1

422200 Anlæg af ledningsnet til elektricitet og kommunikation

 

 

2

2

429900 Anden anlægsvirksomhed i.a.n.

050 Muskel- og skeletbesvær (MSB)

 

 

1

1

060 Psykisk arbejdsmiljø

 

 

 

 

429900 Anden anlægsvirksomhed i.a.n.

 

 

1

1

431200 Forberedende byggepladsarbejder

050 Muskel- og skeletbesvær (MSB)

 

 

 

 

060 Psykisk arbejdsmiljø

 

 

1

1

431200 Forberedende byggepladsarbejder

 

 

1

1

432100 El-installation

050 Muskel- og skeletbesvær (MSB)

 

 

1

1

060 Psykisk arbejdsmiljø

 

 

1

1

432100 El-installation

 

 

2

2

432200 VVS- og blikkenslagerforretninger

050 Muskel- og skeletbesvær (MSB)

 

2

2

4

060 Psykisk arbejdsmiljø

 

 

 

 

432200 VVS- og blikkenslager-forretninger

 

2

2

4

432900 Anden bygningsinstallations-virksomhed

050 Muskel- og skeletbesvær (MSB)

 

 

2

2

060 Psykisk arbejdsmiljø

 

 

1

1

432900 Anden bygningsinstallations-virksomhed

 

 

3

3

433200 Tømrer- og bygningssnedker-virksomhed

050 Muskel- og skeletbesvær (MSB)

 

2

3

5

060 Psykisk arbejdsmiljø

 

 

3

3

433200 Tømrer- og bygningssnedker-virksomhed

 

2

6

8

433300 Udførelse af gulvbelægninger og vægbeklædning

050 Muskel- og skeletbesvær (MSB)

 

1

1

2

060 Psykisk arbejdsmiljø

 

 

 

 

433300 Udførelse af gulvbelægninger og vægbeklædning

 

1

1

2

433410 Malerforretninger

050 Muskel- og skeletbesvær (MSB)

1

 

1

2

060 Psykisk arbejdsmiljø

 

 

3

3

433410 Malerforretninger

1

 

4

5

439910 Murere

050 Muskel- og skeletbesvær (MSB)

 

1

2

3

060 Psykisk arbejdsmiljø

1

 

 

1

439910 Murere

1

1

2

4

439990 Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering

050 Muskel- og skeletbesvær (MSB)

 

1

2

3

060 Psykisk arbejdsmiljø

 

 

4

4

439990 Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering

 

1

6

7

I alt

3

9

36

48

Reaktioner fordelt på brancher 2015

Brancher og AMP emner

Strakspåbud

Vejledning

I alt

412000 Opførelse af bygninger

050 Muskel- og skeletbesvær (MSB)

1

 

1

060 Psykisk arbejdsmiljø

 

 

 

412000 Opførelse af bygninger

1

 

1

422100 Anlæg af

ledningsnet til væsker

050 Muskel- og skeletbesvær (MSB)

 

1

1

060 Psykisk arbejdsmiljø

 

 

 

422100 Anlæg af ledningsnet til væsker

 

1

1

422200 Anlæg af

ledningsnet til elektricitet

og kommunikation

050 Muskel- og skeletbesvær (MSB)

 

1

1

060 Psykisk arbejdsmiljø

 

1

1

422200 Anlæg af ledningsnet til elektricitet og kommunikation

 

2

2

432100 El-installation

050 Muskel- og skeletbesvær (MSB)

 

1

1

060 Psykisk arbejdsmiljø

 

4

4

432100 El-installation

 

5

5

432200 VVS- og blikkenslager

forretninger

050 Muskel- og skeletbesvær (MSB)

 

4

4

060 Psykisk arbejdsmiljø

 

4

4

432200 VVS- og blikkenslagerforretninger

 

8

8

433200 Tømrer- og bygnings

snedkervirksomhed

050 Muskel- og skeletbesvær (MSB)

3

3

6

060 Psykisk arbejdsmiljø

 

3

3

433200 Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed

3

6

9

433300 Udførelse af gulvbelægninger og vægbeklædning

050 Muskel- og skeletbesvær (MSB)

3

 

3

060 Psykisk arbejdsmiljø

 

 

 

433300 Udførelse af gulvbelægninger og vægbeklædning

3

 

3

433420 Glarmester

virksomhed

050 Muskel- og skeletbesvær (MSB)

 

1

1

060 Psykisk arbejdsmiljø

 

 

 

433420 Glarmestervirksomhed

 

1

1

439910 Murere

050 Muskel- og skeletbesvær (MSB)

 

 

 

060 Psykisk arbejdsmiljø

 

1

1

439910 Murere

 

1

1

439990 Anden bygge-

Og

anlægsvirksomhed,

som kræver specialisering

050 Muskel- og skeletbesvær (MSB)

 

3

3

060 Psykisk arbejdsmiljø

 

7

7

439990 Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering

 

10

10

I alt

7

34

41

Generel vurdering af indsatsen

Det er Arbejdstilsynets generelle vurdering, at:

 • Der har været et konstruktivt forløb med virksomhederne
 • Virksomhederne er motiverede for at arbejde videre med de emner, der er blevet vejledt om på første besøg. Det viser sig ved, at virksomhederne i høj grad har arbejdet videre med arbejdsmiljøet mellem første og andet besøg, således at der kun i få tilfælde kunne konstateres væsentlige arbejdsmiljøproblemer. Det kommer særligt til udtryk i forhold til det psykiske arbejdsmiljø, hvor virksomhederne har fået et andet fokus på håndtering af arbejdsmængden og også vigtigheden af at have et beredskab i relation til traumatiske hændelser
 • Virksomhederne tilkendegiver, at de har oplevet en "rød tråd" mellem de to besøg

Statusnotatet er opdateret 23. maj 2016.Henter PDF