Sådan søger du

Hvis du ikke vælger noget, søger du automatisk i alt indhold på at.dk.
Du kan også begrænse din søgning til at kun søge i Regler eller i Brancher. Det gør du ved at markere enten Søg i regler eller Søg i brancher.
Nulstil søgning fjerner de afgrænsninger du har foretaget.
Gå til hovedindholdet
Søg i alle AT-vejledninger eller afgræns visningen af vejledninger efter branche, emne eller målgruppe.

Hvad er en AT-vejledning?

AT-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes. AT-vejledninger bruges til

- at uddybe og forklare ord og formuleringer i reglerne (lov og bekendtgørelser)
- at forklare, hvordan kravene i reglerne kan efterkommes efter Arbejdstilsynets praksis
- at oplyse om Arbejdstilsynets praksis i øvrigt på baggrund af bl.a. afgørelser og domme
- at forklare arbejdsmiljølovgivningens områder og sammenhæng mv.

AT-vejledninger er ikke bindende for virksomhederne, arbejdsmiljøorganisationerne eller andre - men vejledninger bygger på regler (lov og bekendtgørelser), der er bindende. Arbejdstilsynet vil ikke foretage sig mere i de situationer, hvor fx en virksomhed har fulgt en AT-vejledning.

Benytter virksomhederne andre fremgangsmåder vil Arbejdstilsynet vurdere, om den valgte fremgangsmåde er lige så god og i overensstemmelse med reglerne som det, der fremgår af vejledningen.

Når en AT-vejledning gengiver bindende metodekrav mv. fra lov eller bekendtgørelser, skal virksomhederne følge de pågældende metoder. Det vil altid fremgå tydeligt af en AT-vejledning, når der gengives bindende metodekrav mv.

---

PDF-udgaver af AT-vejledningerne

AT-vejledningerne kan printes i pdf, via webbrowseren Google Chrome. Vælg ”gem som PDF”.

Alle AT-vejledninger ligger som pdf på retsinformation.dk

Henter PDF