G� til hovedindholdet

AT-vejledninger

Bilag 3 - Forholdsregler ved rengøring i forbindelse med indvendig nedrivning

Bilag 3 til AT-vejledning om asbest.

Forberedelse inden arbejdet begynder

Inden arbejdet begynder, skal alt løst og fast inventar rengøres for asbeststøv og fjernes fra området, også fx lamper og hylder. Rengøring sker ved grundig støvsugning med en støvsuger med et filter beregnet til at tilbageholde asbeststøv1, herefter eventuelt ved våd rengøring. Gardiner og andre tekstiler vaskes eller kasseres.

Derefter tildækkes radiatorer, ventilationsriste, nagelfast inventar, ujævne vægge, fx murstensvægge, gulvlister, vinduer og ikke-støvafvisende gulve med et slidstærkt materiale, fx kraftig plast, der fastgøres med tape, så vidt muligt lufttæt.

Hovedrengøring

Hovedrengøringen skal foretages først ved støvsugning, herefter ved vådrengøring, afhængigt af materialernes art.

  • Armaturer afvaskes, samlinger mellem loft og armatur og mellem loft og væg støvsuges.
  • Støvsugeren skal være forsynet med et filter, beregnet til at tilbageholde asbeststøv1.
  • Afdækningen aftages forsigtigt, lige før området skal rengøres. Afdækningsmaterialet pakkes forsigtigt sammen og behandles som asbestholdigt affald.
  • Gulve afvaskes. Eventuelle tæpper støvsuges meget grundigt. Tæppebelægninger, som ikke fjernes inden nedrivningen, renses herefter ved specialvask mindst tre gange og tørres effektivt og hurtigt for at undgå mugvækst.
  • Inddækningen fjernes.

Efter hovedrengøring

Efter hovedrengøringen foretages en grundig udluftning af et døgns varighed. Herefter foretages en grundig rengøring (støvsugning/afvask) og endnu en grundig udluftning af samme varighed.

Lokalerne kan herefter tages i brug.

Rengøringspersonale

Personale, der foretager hovedrengøring, skal benytte de samme personlige værnemidler, som bruges under nedrivning. Efter første udluftning er personlige værnemidler ikke påkrævet.


1 Arbejdstilsynet anser støvsugerfiltre for egnede til asbestrengøring, hvis de lever op til følgende krav: DSEN 60335-2-69 støvklasse H eller BIA’s krav til støvsugere i støvklasse H eller kravene i BS 5415: Part 2: Section 2.2, til en type H støvsuger.

Indhold

Indhold

Henter PDF