Gå til hovedindholdet

AT-vejledninger

Bilag 4 - Kortfattet oversigt over visse typer asbestarbejde

Bilag 4 til AT-vejledning om asbest.

Definitioner:

  1. Ved nedrivning forstås fuldstændig fjernelse af asbestholdigt materiale inden for et afgrænset område.
  2. Ved reparation forstås indkapsling og forsegling af asbestholdigt materiale, som er i hel stand.
  3. Ved vedligeholdelse forstås udspartling eller forsegling af små områder med små huller samt forsegling af enkelte intakte uperforerede asbestholdige plader eller inddækning af asbestholdige tage.
  1
Indvendig nedrigning af isolering
1
Andet med risiko, fx nedtagning af skiferplader, der knuses
1
Udvendig nedtagning af fx bølgeplader
2
Reparation
3
Vedligeholdelse
Registrering X X X X X
Arbejdspladsvurdering X X X X X
Arbejdsplan ved nedrivning
inkl. rengøring
X X X    
Instruktion X X X X X
Anmeldelse til Arbejdstilsynet X X (X)    
Uddannelse (asbestcertifikat) X        
Oplæring og instruktion ved
asbestarbejde (fra 15.4.2006)
  X (X)    
Krav til virksomheden om
dokumentation
X X X    
18-års aldersgrænse X X X X X
Skiltning X X X X X
Afskærmning af arbejdssted X X      
Åndedrætsværn påbudt X X (X)    
Støvafvisende arbejdstøj X X (X)    
Særligt omklædningsrum og
baderum
X X (X)    
Adgang til omklædningsrum,
håndvask og bruserum
    X X X
Helbredsundersøgelser X X (X)    
Registrering i protokol X X (X)    

(X) Hvis risiko for ikke kun kortvarige og lave udsættelser for asbest som fx beskadigede (knuste) plader efter brand eller stormskader.

Indhold

Indhold

Henter PDF