Gå til hovedindholdet

AT-vejledninger

Bilag 5 - Asbeststøvmålinger

Bilag 5 til AT-vejledning om asbest.

PCM: Fasekontrast optisk mikroskopi. Denne metode benyttes til analyse for fibre i forhold til grænseværdien.

TEM: Transmissionselektronmikroskopi: Asbest i støv kan identificeres med høj grad af
sikkerhed.

Arbejdssituation Fibre pr. cm3 bestemt med PCM Kommentarer Konklusion
Efterslukning 0-0,2 Sandsynligt, at en del af fibrene ikke er asbest-fibre Asbestfibre kan forekomme. Udsættelse for andre stoffer bestemmende for valg af personlig beskyttelse
Fjernelse af asbest-pakker i kemisk industri
Nænsom fjernelse af spiralsnoede asbestpakninger i kemisk industri med spartel og placering i plastpose,
efter at pakningen blev
vædet med befugtningsmiddel
0,04-0,2 Analyse med TEM viser, at kun en lille andel er asbestfibre Våd udskiftning bevirker lave koncentrationer af asbestfibre
Hvor denne metode ikke kunne anvendes:
Fjernelse af pakninger af asbestplade af specialuddannede personer
op til 0,03 Analyse med TEM viser, at kun en lille andel er asbestfibre PCM kan være misvisende ved lave koncentrationer, idet  asbestfiberkoncentrationer overvurderes 
Tør fjernelse af asbestpakninger op til 31   Der skal anvendes våde metoder
Fjernelse af asbestholdige gulvbelægninger i indkapslet ventileret område
Vinylbaner fugtet med vand tilsat afspændingsmiddel 0,01-0,03 Asbest i gulvbelægninger er restprodukt fra
oparbejdning af asbestråvaren og består af de korteste og også meget tynde fibre. PCM undervurderer antallet af fibre
 
Vinylbaner fugtet med vand tilsat afspændingsmiddel under 0,003  
Asfaltfliser fugtet med organisk opløsningmiddel 0,01    
Knækning af flise under detektionsgrænsen    
Fjernelse af bitumenklæber efter fjernelse af asfaltfliser
Brug af organisk opløsningsmiddel 0,05-0,08   Arbejde med organisk opløsningsmiddel gav 10 gange højere udsættelse end ved arbejde med vandbaseret middel 
Brug af vandbaseret middel 0,01-0,02    
Nedtagning af let til stærkt forvitrede tag- og vægplader af asbestcement
Tørre 0,03-0,32 Resultaterne omfatter givetvis ikke-asbest
fibre
Stabling af plader er formentlig den væsentligste støvkilde
Delvist malede, ingen stabling 0,03    
Behandlet med biopolymer 0,23 Efter opfugtning kan der gemme sig tørre støvdepoter i overlap mellem pladerne Hvis pladerne yderligere er opfugtet fås laveste udsættelse
Acrylforseglet 0,04-0,26   Acrylforsegling reducerer eksponeringen
Befugtede tagplader og forsigtig stabling ikke målelig - 0,07    
Rengøring af asbestforurenede tæpper
Tør støvsugning Asbestpartikler fjernes ikke

Analyse foretaget med TEM, som også  medtager fibre med længder mellem 0,5 og 5 mikrometer

Nemmeste løsning er fjernelse af tæpperne

Støvsugning ikke egnet til at rengøre asbestforurenede tæpper
Vådrengøring 50-70 % af asbestpartikler fjernes  

Indhold

Indhold

Henter PDF