Gå til hovedindholdet

Ensidigt, gentaget arbejde

Virksomheden får et kompetencepåbud, når Arbejdstilsynet giver påbud, der vedrører ensidigt, gentaget arbejde (EGA), der

  1. udføres med samme højrepetitive arbejdsfunktion i mere end ¾ af en normal arbejdsdag eller arbejdsuge,
  2. udføres højrepetitivt med mindst en forværrende faktor i form af kraftkrav, belastende arbejdsstillinger eller arbejdsbevægelser for skuldre, hånd eller arm, og arbejdet udføres i mere end ⅔ af en normal arbejdsdag eller arbejdsuge, eller
  3. veksler mellem flere højrepetitive arbejdsfunktioner i mere end ¾ af en normal arbejdsdag eller arbejdsuge, og hvor bevægelsesmønstret er ensartet, og arbejdsfunktionerne belaster samme muskelgrupper.

Henter PDF