Gå til hovedindholdet

Indeklimaproblemer på grund af fugt og svampevækst

Virksomheden får et kompetencepåbud, når Arbejdstilsynet giver påbud, der vedrører indeklimaproblemer som følge af fugtproblemer og svampevækst, og der samtidig er mindst et af følgende forhold til stede:

  1. Vand fra en ikke akut vandskade, hvor der dannes blankt vandspejl på vandrette flader.
  2. Synlig fugt eller tydeligt tegn på fugt over et areal på i alt minimum 0,25 m2 i arbejdsrum.
  3. Synlig fugt over et areal på i alt minimum 3 m2 i et tilstødende rum.
  4. Tydelig jordslået eller kælderagtig lugt.
  5. Kondensering på kolde ydervægge i et omfang, der medfører, at større arealer af vægbeklædning kan løsnes. Ved større arealer forstås i arbejdsrum et areal på i alt minimum 0,25 m2 og i tilstødende rum minimum 3 m2 over et samlet areal.
  6. Rester af tidligere svampevækst i arbejdsrum over et areal, som mindst svarer til de i nummer 2 eller 5 angivne, og som ikke er blevet fjernet effektivt i forbindelse med elimineringen af fugtkilden.

Henter PDF