Gå til hovedindholdet

Kræftfremkaldende stoffer og kodenummererede produkter

Virksomheden får et kompetencepåbud, når Arbejdstilsynet giver påbud om

  1. arbejde med kræftfremkaldende stoffer og materialer, hvor der er krav om lukkede anlæg, men hvor arbejdet foregår uden for sådanne anlæg eller
  2. arbejde med kodenummererede produkter til industriel overfladebehandling ved processer, hvor der er krav om lukket anlæg, sprøjteboks eller sprøjtekabine, og hvor overfladebehandling ikke foregår i et lukket anlæg, en sprøjteboks eller i en sprøjtekabine.

Henter PDF