Gå til hovedindholdet

Luftforurening fra arbejdsprocesser

Virksomheden får et kompetencepåbud, når Arbejdstilsynet giver påbud, der vedrører sundhedsskadelig luftforurening fra en arbejdsproces på faste arbejdssteder, hvor

  1. der ikke er etableret en effektiv mekanisk udsugning med samtidig tilførsel af frisk erstatningsluft af passende temperatur,
  2. procesudsuget luft recirkuleres, således at den udsugede luft fra den forurenende proces føres tilbage til arbejdsrummet eller andre lokaler, eller
  3. der er mange spredte forureningskilder på arbejdspladsen, og forureningen ikke fjernes effektivt.

Henter PDF