Gå til hovedindholdet

Tekniske hjælpemidler

Virksomheden får et kompetencepåbud, når den har fået påbud fra Arbejdstilsynet om  

  1. brug af tekniske hjælpemidler, hvis virksomheden ikke umiddelbart har en løsning på problemet.
  2. mangelfuld indretning af ikke CE-mærkede tekniske hjælpemidler, hvis virksomheden ikke umiddelbart har en løsning på problemet.
  3. mangelfuld indretning af CE-mærkede tekniske hjælpemidler, hvis virksomheden selv har konstrueret, fremstillet eller foretaget ændring af de sikkerhedsmæssigt mangelfulde dele af konstruktion eller styring og dette er årsagen til manglen.

Henter PDF