G� til hovedindholdet

Bygherrens tjekliste - plan for sikkerhed og sundhed

Denne tjekliste giver dig som bygherre et samlet overblik over de processer, der er gennemgået i vejledningen om kompetencepåbud om plan for sikkerhed og sundhed. Tjeklisten kan bruges til at holde styr på, om du i samarbejde med dine ansatte har opfyldt kravene for at efterkomme påbuddet.

Valg af løsning - opbygge og anvende egne kompetencer

2. Hvad er et kompetencepåbud om PSS
3.1. Lav en plan for at opbygge og anvende kompetencer
3.1. Lav en plan for at opbygge og anvende kompetencer

Planens indhold

3.3. Beskriv din plan for at opbygge og anvende kompetencer i ADVI
3.3. Beskriv din plan for at opbygge og anvende kompetencer i ADVI
3.3. Beskriv din plan for at opbygge og anvende kompetencer i ADVI
3.3. Beskriv din plan for at opbygge og anvende kompetencer i ADVI
3.3. Beskriv din plan for at opbygge og anvende kompetencer i ADVI

Roller og opgaver i forhold til planen

3.3. Beskriv din plan for at opbygge og anvende kompetencer i ADVI
3.3 Beskriv din plan for at opbygge og anvende kompetencer i ADVI
3.3. Beskriv din plan for at opbygge og anvende kompetencer i ADVI
3.3. Beskriv din plan for at opbygge og anvende kompetencer i ADVI
3.3. Beskriv din plan for at opbygge og anvende kompetencer i ADVI
3.3. Beskriv din plan for at opbygge og anvende kompetencer i ADVI
3.5. Gør planen tilgængelig
3.6. Giv Arbejdstilsynet besked om, hvordan du har efterkommet kompetencepåbuddet
3.6. Giv Arbejdstilsynet besked om, hvordan du har efterkommet kompetencepåbuddet

Valg af løsning - intern, autoriseret rådgivningsvirksomhed

4. Du kan som bygherre vælge at anvende en intern, autoriseret rådgivningsvirksomhed
4.1. Giv Arbejdstilsynet besked om dit valg af rådgivningsvirksomhed
4.1. Giv Arbejdstilsynet besked om dit valg af rådgivningsvirksomhed
4.2. Sørg for en redegørelse fra den interne, autoriserede rådgivningsvirksomhed
4.2. Sørg for en redegørelse fra den interne, autoriserede rådgivningsvirksomhed
4.2. Sørg for en redegørelse fra den interne, autoriserede rådgivningsvirksomhed

Valg af løsning - ekstern, autoriseret rådgivningsvirksomhed

5. Du kan som bygherre vælge at anvende en ekstern, autoriseret rådgivningsvirksomhed
5.2. Giv Arbejdstilsynet besked om dit valg af rådgivningsvirksomhed
5.2. Giv Arbejdstilsynet besked om dit valg af rådgivningsvirksomhed
5.3. Sørg for en redegørelse fra den eksterne, autoriserede rådgivningsvirksomhed
5.3. Sørg for en redegørelse fra den eksterne, autoriserede rådgivningsvirksomhed
5.3. Sørg for en redegørelse fra den eksterne, autoriserede rådgivningsvirksomhed

Henter PDF