G� til hovedindholdet

Arbejdsgiverens tjekliste - psykisk arbejdsmiljø

Denne tjekliste giver dig som arbejdsgiver et samlet overblik over de processer, der er gennemgået i vejledningen om kompetencepåbud i forbindelse med påbud om at undersøge det psykiske arbejdsmiljø. Tjeklisten kan bruges til at holde styr på, om du i samarbejde med dine ansatte har opfyldt kravene for at efterkomme påbuddet. 

Valg af rådgivningsvirksomhed

2. Hvad er et kompetencepåbud i forbindelse med påbud om at undersøge det psykiske arbejdsmiljø?
3.2. Giv Arbejdstilsynet besked om dit valg af rådgivningsvirksomhed

Redegørelse og efterkommelse

3.3. Sørg for en redegørelse fra den eksterne, autoriserede rådgivningsvirksomhed
3.2 Giv Arbejdstilsynet besked om, hvordan du har efterkommet kompetencepåbuddet
3.3 Sørg for en redegørelse fra den eksterne, autoriserede rådgivningsvirksomhed

Tilgængelig redegørelse

3.3 Sørg for en redegørelse fra den eksterne, autoriserede rådgivningsvirksomhed

Dokumentation for efterkommelse

3.3 Sørg for en redegørelse fra den eksterne, autoriserede rådgivningsvirksomhed

Henter PDF