Gå til hovedindholdet

AT-vejledninger

Rådgivningspåbud om alvorlige og komplekse arbejdsmiljøproblemer

De vigtigste regler om, hvornår virksomheden får påbud om at bruge en autoriseret rådgivningsvirksomhed til at bistå sig med at løse og forebygge alvorlige og komplekse arbejdsmiljøproblemer, der er vanskelige at løse.

Vejledningen handler om alvorlige og komplekse arbejdsmiljøproblemer, der er vanskelige at løse, og som virksomheden derfor skal bruge en autoriseret rådgivningsvirksomhed på arbejdsmiljøområdet til at bistå sig med at løse og forebygge.

Påbud og rådgivningspåbud  

Virksomheden får et rådgivningspåbud, når Arbejdstilsynet samtidig afgiver påbud om et alvorligt eller komplekst arbejdsmiljøproblem, der er vanskeligt at løse, og som er omfattet af bekendtgørelsen om brug af autoriserede rådgivningsvirksomheder på arbejdsmiljøområdet. Det vil sige, at virksomheden kan få et rådgivningspåbud, når den samtidig får påbud om:

Problemer i det psykiske arbejdsmiljø

Løft af byrder

Samlet daglig løftemængde

Manuelle løft og forflytninger

Ensidigt, gentaget arbejde

Udsættelse for biologiske agenser ved arbejde med organisk materiale

Indeklimaproblemer på grund af fugt og svampevækst

Indeklimaproblemer på grund af dårlig luftkvalitet

Risiko for sundhedsskadelig påvirkning fra PCB

Luftforurening fra arbejdsprocesser

Kræftfremkaldende stoffer og kodenummererede produkter

Belastende akustiske forhold

Støjbelastning og spidsværdi

Tekniske hjælpemidler

Intern færdsel på faste arbejdssteder

Håndtering af gods på faste arbejdssteder

Arbejde i forbindelse med eksplosiv atmosfære

De vigtigste regler

Arbejdsgivere, der får påbud om at løse et alvorligt eller komplekst arbejdsmiljøproblem, der er omfattet af bekendtgørelsen om brug af autoriserede rådgivningsvirksomheder på arbejdsmiljøområdet, skal bruge en autoriseret rådgivningsvirksomhed til at bistå sig med at løse og forebygge det arbejdsmiljøproblem, der har udløst rådgivningspåbuddet.

Læs også

Efterkommelse af rådgivningspåbud om alvorlige og komplekse arbejdsmiljøproblemer

At-vejledning om undersøgelsespåbud om psykisk arbejdsmiljø 

Efterkommelse af undersøgelsespåbud om psykisk arbejdsmiljø 

At-vejledning om undersøgelsespåbud om substitution af stoffer og materialer 

Efterkommelse af undersøgelsespåbud om substitution af stoffer og materialer 

At-vejledning om rådgivningspåbud om plan for sikkerhed og sundhed 

Efterkommelse af rådgivningspåbud om plan for sikkerhed og sundhed

At-vejledning om rådgivningspåbud om mange arbejdsmiljøproblemer 

Efterkommelse af rådgivningspåbud om mange arbejdsmiljøproblemer 

Baggrund

At-vejledningen knytter sig til bekendtgørelsen om brug af autoriserede rådgivningsvirksomheder på arbejdsmiljøområdet 

At-vejledning F.1.5 ophæves. Den erstattes af denne vejledning samt af At-vejledning 1.10.2 om undersøgelsespåbud om psykisk arbejdsmiljø, At-vejledning 1.10.3 om undersøgelsespåbud om substitution af stoffer og materialer, At-vejledning 1.10.4 om rådgivningspåbud om mange arbejdsmiljøproblemer og At-vejledning 25.1 om rådgivningspåbud om plan for sikkerhed og sundhed.

Afsnit

1 - Problemer i det psykiske arbejdsmiljø

2 - Løft af byrder

3 - Samlet daglig løftemængde

4 - Manuelle løft og forflytninger

5 - Ensidigt, gentaget arbejde

6 - Udsættelse for biologiske agenser ved arbejde med organisk materiale

7 - Indeklimaproblemer på grund af fugt og svampevækst

8 - Indeklimaproblemer på grund af dårlig luftkvalitet

9 - Risiko for sundhedsskadelig påvirkning fra PCB

10 - Luftforurening fra arbejdsprocesser

11 - Kræftfremkaldende stoffer og kodenummererede produkter

12 - Belastende akustiske forhold

13 - Støjbelastning og spidsværdi

14 - Tekniske hjælpemidler

15 - Intern færdsel på faste arbejdspladser

16 - Håndtering af gods på faste arbejdssteder

17 - Arbejde i forbindelse med eksplosiv atmosfære

Indhold

Indhold