Kræftfremkaldende stoffer og kodenummererede produkter

Afsnit 11 i AT-vejledningen om Rådgivningspåbud om alvorlige og komplekse arbejdsmiljøproblemer

Virksomheden får påbud om at bruge en autoriseret rådgivningsvirksomhed på arbejdsmiljøområdet (rådgivningspåbud), når den har fået påbud om

  • arbejde med kræftfremkaldende stoffer og materialer, hvor der er krav om lukkede anlæg, men hvor arbejdet foregår uden for sådanne anlæg eller
  • arbejde med kodenummererede produkter til industriel overfladebehandling ved processer, hvor der er krav om lukket anlæg, sprøjteboks eller sprøjtekabine, og hvor overfladebehandling ikke foregår i et lukket anlæg, en sprøjteboks eller i en sprøjtekabine.

Det fremgår af § 18 i bekendtgørelsen om brug af autoriserede arbejdsmiljørådgivere på arbejdsmiljøområdet.

Uddybning af reglerne

Virksomheden får rådgivningspåbud, hvis arbejdet med kræftfremkaldende stoffer og materialer ikke foregår i et lukket anlæg, når der er tale om stoffer og materialer, der er mærket med et ”§ 17” i bilag 1 og 2 i bekendtgørelsen om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer, Tilsvarende gælder, hvis arbejdet med kodenummererede produkter til industriel overfladebehandling ikke foregår i et lukket anlæg, sprøjteboks e.l., hvis der er krav om det. 

Virksomheden får ikke rådgivningspåbud, hvis arbejdet med det kræftfremkaldende stof umiddelbart kan placeres i et lukket anlæg som fx et effektivt stinkskab, eller hvis virksomheden er ved at substituere det kræftfremkaldende stof med et stof, som ikke kræver, at arbejdet foregår i et lukket anlæg. 

Virksomheden får heller ikke rådgivningspåbud, hvis arbejdet med at sprøjtebehandle med et kodenummereret produkt umiddelbart kan placeres i en sprøjtekabine eller i en sprøjteboks.

Efterkommelse af påbud

Virksomheder, der får rådgivningspåbud om kræftfremkaldende stoffer og kodenummererede produkter, skal bruge en rådgivningsvirksomhed, der er autoriseret på det kemiske område, til at bistå sig med at løse og forebygge problemerne.

Læs også

Efterkommelse af rådgivningspåbud om alvorlige og komplekse arbejdsmiljøproblemer