Tekniske hjælpemidler

Afsnit 14 i AT-vejledningen om Rådgivningspåbud om alvorlige og komplekse arbejdsmiljøproblemer

Virksomheden får påbud om at bruge en autoriseret rådgivningsvirksomhed på arbejdsmiljøområdet (rådgivningspåbud), når den har fået påbud om

  • brug af tekniske hjælpemidler, hvis virksomheden ikke umiddelbart har en løsning på problemet.
  • mangelfuld indretning af ikke CE-mærkede tekniske hjælpemidler, hvis virksomheden ikke umiddelbart har en løsning på problemet.
  • mangelfuld indretning af CE-mærkede tekniske hjælpemidler, hvis virksomheden selv har konstrueret, fremstillet eller foretaget ændring af de sikkerhedsmæssigt mangelfulde dele af konstruktion eller styring og dette er årsagen til manglen.

Det fremgår af § 21 i bekendtgørelsen om brug af autoriserede arbejdsmiljørådgivere på arbejdsmiljøområdet.

Uddybning af reglerne

Reglerne omfatter alle produkter, der er omfattet af bekendtgørelserne om indret-ning og anvendelse af tekniske hjælpemidler – fx håndværktøj, håndmaskiner, stationære maskiner, løfte- og transportredskaber samt stilladser. 

Rådgivningspåbud om tekniske hjælpemidler gives til brugervirksomheden.

Brug af tekniske hjælpemidler

Virksomheden får rådgivningspåbud, hvis den ikke umiddelbart har en løsning på, hvordan den kan leve op til reglerne om brug af tekniske hjælpemidler, herunder CE-mærkede maskiner. Det vil sige, at virksomheden ikke på stedet kan forklare Arbejdstilsynet, hvordan den vil løse problemet.

Mangelfuld indretning af ikke CE-mærkede tekniske hjælpemidler

Virksomheden får rådgivningspåbud, hvis den ikke umiddelbart har en løsning på, hvordan den kan udbedre mangler på ikke CE-mærkede tekniske hjælpemidler, der er fremstillet med mangelfulde sikkerhedsforanstaltninger. 

Virksomheden får også rådgivningspåbud, hvis den ikke umiddelbart har en løsning på, hvordan den kan udbedre mangler på ikke CE-mærkede maskiner, der har fået ændret de sikkerhedsmæssige dele af konstruktion og styring på en mangelfuld måde. 

Endelig får virksomheden rådgivningspåbud, hvis den ikke umiddelbart har en løsning på, hvordan den kan udbedre mangler på et ældre teknisk hjælpemiddel, der ikke længere har et tidssvarende sikkerhedsniveau.

Mangelfuld indretning af CE-mærkede tekniske hjælpemidler

Virksomheden får rådgivningspåbud, hvis den har ændret de sikkerhedsmæssige dele af konstruktion eller styring på et CE-mærket teknisk hjælpemiddel på en sådan måde, at det er til fare for de ansatte. 

Virksomheden får ikke rådgivningspåbud, hvis de ændringer, som den har foretaget, er så væsentlige, at det tekniske hjælpemiddel skal CE-mærkes som et nyt produkt. Virksomheden betragtes i så fald som fabrikant og skal leve op til reglerne om CE-mærkning af nye maskiner.

Efterkommelse af påbud

Virksomheder, der får rådgivningspåbud om tekniske hjælpemidler, skal bruge en rådgivningsvirksomhed, der er autoriseret på det fysiske område, til at bistå sig med at løse og forebygge problemerne.

Læs også

Efterkommelse af rådgivningspåbud om alvorlige og komplekse arbejdsmiljøproblemer