Intern færdsel på faste arbejdspladser

Afsnit 15 i AT-vejledningen om Rådgivningspåbud om alvorlige og komplekse arbejdsmiljøproblemer

Virksomheden får påbud om at bruge en autoriseret rådgivningsvirksomhed på arbejdsmiljøområdet (rådgivningspåbud), når den har fået påbud om intern færdsel på faste arbejdssteder, hvor kørende trafik blandes sammen med faste arbejdspladser eller gående trafik. 

Det fremgår af § 22 i bekendtgørelsen om brug af autoriserede arbejdsmiljørådgivere på arbejdsmiljøområdet.

Uddybning af reglerne

Virksomheden får rådgivningspåbud, hvis kørende trafik med fx biler, maskiner, conveyorsystemer, truck, gaffelstablere og kraner blandes sammen med faste arbejdssteder eller gående trafik. 

Der er risiko for ulykker,

  • når det ikke er klart markeret, hvor den kørende transport foregår
  • når den kørende transport foregår uden for markerede områder
  • når gående og kørende trafikanter krydser hinanden
  • når den kørende trafik ikke er markeret med lyd, lys eller andre signaler
  • når der er dårligt udsyn og overblik over færdslen, fx ved bakning.

Reglen omfatter både indendørs og udendørs trafik på faste arbejdssteder.

Efterkommelse af påbud

Virksomheder, der får rådgivningspåbud om interne færdselsveje, skal bruge en rådgivningsvirksomhed, der er autoriseret på det fysiske område, til at bistå sig med at løse og forebygge problemerne.

Læs også

Efterkommelse af rådgivningspåbud om alvorlige og komplekse arbejdsmiljøproblemer