Håndtering af gods på faste arbejdssteder

Afsnit 16 i AT-vejledningen om Rådgivningspåbud om alvorlige og komplekse arbejdsmiljøproblemer

Virksomheden får påbud om at bruge en autoriseret rådgivningsvirksomhed på arbejdsmiljøområdet (rådgivningspåbud), når den har fået påbud om håndtering af gods på faste arbejdssteder, og håndteringen sker med truck e.l. i mere end 2 m højde og på steder, hvor der samtidig færdes andre personer. 

Det fremgår af § 23 i bekendtgørelsen om brug af autoriserede arbejdsmiljørådgivere på arbejdsmiljøområdet.

Uddybning af reglerne

Virksomheden får rådgivningspåbud, hvis de ansatte håndterer gods med løfte-, hejse- og transportredskaber som fx truck og conveyorsystemer i mere end 2 m højde på steder, hvor der samtidig færdes andre personer. 

Der er risiko for ulykker,

  • når man transporterer gods med fx kran eller conveyorbaner
  • når man håndterer gods i reoler
  • når man håndterer gods tæt på arbejdssteder og gangveje
  • når man læsser og aflæsser køretøjer
  • når stablingen af godset er usikker
  • når emballagen er beskadiget, så godset vælter
  • når der er dårligt udsyn over det område, hvor godshåndteringen foregår
  • når godshåndteringen ikke er markeret med lyd, lys eller andre signaler.

Reglen omfatter både indendørs og udendørs håndtering af gods på faste arbejdssteder.

Efterkommelse af påbud

Virksomheder, der får rådgivningspåbud om håndtering af gods, skal bruge en rådgivningsvirksomhed, der er autoriseret på det fysiske område, til at bistå sig med at løse og forebygge problemerne.

Læs også

Efterkommelse af rådgivningspåbud om alvorlige og komplekse arbejdsmiljøproblemer