Samlet daglig løftemængde

Afsnit 3 i AT-vejledningen om Rådgivningspåbud om alvorlige og komplekse arbejdsmiljøproblemer

Virksomheden får påbud om at bruge en autoriseret rådgivningsvirksomhed på arbejdsmiljøområdet (rådgivningspåbud), når den har fået påbud om en samlet daglig belastning ved løft, der overstiger den maksimale daglige belastning for en person. 

Den maksimale daglige belastning for en person er enten:

  • 10 tons ved løft tæt ved kroppen,
  • 6 tons ved løft i underarmsafstand eller
  • 3 tons ved løft i ¾ arms afstand.

Virksomheden får også rådgivningspåbud, hvis den har fået påbud om en kombination af løft i forskellige rækkeafstande, hvis løftene sammenlagt overstiger den maksimale daglige belastning ved løft for en person. 

Det fremgår af § 10 i bekendtgørelsen om brug af autoriserede arbejdsmiljørådgivere på arbejdsmiljøområdet.

Uddybning af reglerne

Virksomheden får rådgivningspåbud, hvis den ansatte dagligt løfter mere end 100 pct. af den maksimale daglige belastning: Det vil sige mere end 10 tons tæt ved kroppen eller mere end 6 tons i underarmsafstand eller mere end 3 tons i ¾ arms afstand. 

Hvis den ansatte løfter i flere forskellige rækkeafstande, skal man beregne kombinationen af den samlede daglige belastning ved løftene og den deraf følgende belastningsprocent. Man kan læse mere om beregningen i At-vejledningen om løft, træk og skub.

Efterkommelse af påbud

Virksomheder, der får rådgivningspåbud om samlet daglig løftemængde, skal bruge en rådgivningsvirksomhed, der er autoriseret på det ergonomiske område, til at bistå sig med at løse og forebygge problemerne.

Læs også

Efterkommelse af rådgivningspåbud om alvorlige og komplekse arbejdsmiljøproblemer