Manuelle løft og forflytninger

Afsnit 4 i AT-vejledningen om Rådgivningspåbud om alvorlige og komplekse arbejdsmiljøproblemer

Virksomheden får påbud om at bruge en autoriseret rådgivningsvirksomhed på arbejdsmiljøområdet (rådgivningspåbud), når den har fået påbud om manuelle løft og forflytninger af personer, og der ikke bruges egnede tekniske hjælpemidler som led i den sædvanlige arbejdsfunktion. 

Det fremgår af § 11 i bekendtgørelsen om brug af autoriserede arbejdsmiljørådgivere på arbejdsmiljøområdet.

Uddybning af reglerne

Virksomheden får rådgivningspåbud, hvis den ansatte ikke bruger egnede tekniske hjælpemidler ved manuelle løft og forflytning af personer, og dette er et led i den sædvanlige arbejdsfunktion. 

Virksomheden får ikke rådgivningspåbud, hvis der er tale om løft og forflytninger, der ikke er en del af den ansattes sædvanlige arbejdsfunktion.

Efterkommelse af påbud

Virksomheder, der får rådgivningspåbud om manuelle løft og forflytninger, skal bruge en rådgivningsvirksomhed, der er autoriseret på det ergonomiske område, til at bistå sig med at løse og forebygge problemerne.

Læs også

Efterkommelse af rådgivningspåbud om alvorlige og komplekse arbejdsmiljøproblemer