Gå til hovedindholdet

AT-vejledninger

Ensidigt, gentaget arbejde

Afsnit 5 i AT-vejledningen om Rådgivningspåbud om alvorlige og komplekse arbejdsmiljøproblemer

Virksomheden får påbud om at bruge en autoriseret rådgivningsvirksomhed på ar-bejdsmiljøområdet (rådgivningspåbud), når den har fået påbud om ensidigt, genta-get arbejde (EGA), der

  • udføres med samme højrepetitive arbejdsfunktion i mere end ¾ af en normal arbejdsdag eller arbejdsuge,
  • udføres højrepetitivt med mindst en forværrende faktor i form af kraftkrav, bela-stende arbejdsstillinger eller arbejdsbevægelser for skuldre, hånd eller arm, og arbejdet udføres i mere end 2/3 af en normal arbejdsdag eller arbejdsuge, eller
  • veksler mellem flere højrepetitive arbejdsfunktioner i mere end ¾ af en normal arbejdsdag eller arbejdsuge, og hvor bevægelsesmønstret er ensartet, og arbejdsfunktionerne belaster de samme muskelgrupper.

Det fremgår af § 12 i bekendtgørelsen om brug af autoriserede arbejdsmiljørådgivere på arbejdsmiljøområdet.

Uddybning af reglerne

Højrepetitivt arbejde er arbejde, der gentages hyppigt. Der er tale om højrepetitivt arbejde, når arbejdscyklustiden er mindre end 30 sek. eller når den ansatte gentager ensartede bevægelser i mere end 50 pct. af arbejdscyklustiden eller observationstiden. 

Arbejdscyklustiden er den tid, der går, fra den ansatte udfører en operation på et emne og indtil den ansatte gentager den samme operation på det næste emne.

Observationstiden er den periode, hvor man observerer en arbejdsoperation, som er typisk for den pågældende arbejdsfunktion. Det kan fx være 5-10 min. 

Forværrende faktorer for højrepetitivt arbejde er kraftkrav samt belastende arbejdsstillinger og arbejdsbevægelser. Kraftkrav kan fx forekomme i forbindelse med brug af håndværktøj, betjeningshåndtag eller bearbejdning af arbejdsemner eller materialer. 

Varigheden af EGA opgøres som den samlede tid pr. dag. Hvis den ansatte roterer mellem forskellige EGA-arbejdsfunktioner, og der ikke er variation i bevægelserne, skal tidsperioderne for de forskellige arbejdsfunktioner lægges sammen.

Efterkommelse af påbud

Virksomheder, der får rådgivningspåbud om ensidigt, gentaget arbejde, skal bruge en rådgivningsvirksomhed, der er autoriseret på det ergonomiske område, til at bistå sig med at løse og forebygge problemerne.

Læs også

Efterkommelse af rådgivningspåbud om alvorlige og komplekse arbejdsmiljøproblemer