Indeklimaproblemer på grund af fugt og svampevækst

Afsnit 7 i AT-vejledningen om Rådgivningspåbud om alvorlige og komplekse arbejdsmiljøproblemer

Virksomheden får påbud om at bruge en autoriseret rådgivningsvirksomhed på arbejdsmiljøområdet (rådgivningspåbud), når den har fået påbud om indeklimaproblemer som følge af fugtproblemer og svampevækst, og der samtidig er mindst ét af følgende forhold til stede:

  • Vand fra en ikke akut vandskade, hvor der dannes blankt vandspejl på vandrette flader.
  • Synlig fugt eller tydeligt tegn på fugt over et areal på i alt minimum 0,25 m2 i arbejdsrum.
  • Synlig fugt over et areal på i alt minimum 3 m2 i et tilstødende rum.
  • Tydelig jordslået eller kælderagtig lugt.
  • Kondensering på kolde ydervægge i et omfang, der medfører, at større arealer af vægbeklædning kan løsnes. Ved større arealer forstås i arbejdsrum et areal på i alt minimum 0,25 m2 og i tilstødende rum minimum 3 m2 over et samlet areal.
  • Tidligere svampevækst i arbejdsrum over et areal, som mindst svarer til de i nummer 2 eller 5 angivne, og som ikke er blevet fjernet i forbindelse med elimineringen af fugtkilden.  

Det fremgår af § 14 i bekendtgørelsen om brug af autoriserede arbejdsmiljørådgivere på arbejdsmiljøområdet.

Uddybning af reglerne

Virksomheden får rådgivningspåbud, hvis det er vanskeligt at finde og udbedre årsagen til den fugt, der giver et dårligt indeklima i bygningen. Et utæt tag kan fx give problemer langt fra utætheden. Kondens, opstigende grundfugt og siveutætheder i skjulte rør er andre eksempler på fugtkilder, som kan være vanskelige at finde og udbedre. 

Virksomheden får ikke rådgivningspåbud, hvis fugten har en åbenlys årsag – fx et sprængt vandrør – fordi der ikke er tvivl om, hvad der skal gøres. Virksomheden får heller ikke rådgivningspåbud ved mindre fugtskader – fx et hjørne i et vindue.

Efterkommelse af påbud

Virksomheder, der får rådgivningspåbud om indeklimaproblemer på grund af fugt og svampevækst, skal bruge en rådgivningsvirksomhed, der er autoriseret på det biologiske område, til at bistå sig med at løse og forebygge problemerne.

Læs også

Efterkommelse af rådgivningspåbud om alvorlige og komplekse arbejdsmiljøproblemer