Indeklimaproblemer på grund af dårlig luftkvalitet

Afsnit 8 i AT-vejledningen om Rådgivningspåbud om alvorlige og komplekse arbejdsmiljøproblemer

Virksomheden får påbud om at bruge en autoriseret rådgivningsvirksomhed på arbejdsmiljøområdet (rådgivningspåbud), når den har fået påbud om indeklimaproblemer på grund af dårlig luftkvalitet, herunder høj temperatur. 

Den dårlige luftkvalitet skal skyldes utilstrækkelig eller manglende ventilation ved mindst et af følgende forhold:

  • Større komplicerede ventilationsanlæg, der skal sikre et tilfredsstillende indeklima og dækker mere end fire arbejdsrum eller 300 m2, og som ikke fungerer tilfredsstillende, herunder ikke umiddelbart kan reguleres. Anlæggene kan være udført med mekanisk drevne ventilatorer eller med vinduer eller ventiler, der styres automatisk.
  • Ventilation ved manuelt oplukkelige vinduer, døre eller ventiler, der skal sikre et tilfredsstillende indeklima og dække mere end fire arbejdsrum eller 300 m2.
  • Mindre lokaler, hvor der er meget stor belastning, uanset ventilationsform.

Det fremgår af § 15 i bekendtgørelsen om brug af autoriserede arbejdsmiljørådgivere på arbejdsmiljøområdet.

Uddybning af reglerne

Virksomheden får rådgivningspåbud, hvis der er problemer med luftkvaliteten, og området er større end 300 m2 eller fire arbejdsrum uanset, om der er tale om mekaniske ventilationsanlæg, anlæg med automatisk styrede vinduer/ventiler eller om døre og vinduer, der åbnes manuelt. 

Virksomheden kan også få rådgivningspåbud om dårlig luftkvalitet i mindre lokaler, hvis rummene er udsat for en meget stor belastning – fx fra kontormaskiner eller mange mennesker. 

Virksomheden får ikke rådgivningspåbud, hvis det er åbenlyst, at den dårlige luftkvalitet ikke skyldes ventilationen eller forhold, der kan afhjælpes med ventilation – fx dårlig rengøring eller afgasning fra materialer. 

Virksomheden får heller ikke rådgivningspåbud, hvis problemet ikke er komplekst – fx dårlig luftkvalitet, der skyldes, at de ansatte i et mindre lokale ikke kan blive enige om at åbne vinduet.

Efterkommelse af påbud

Virksomheder, der får rådgivningspåbud om indeklima¬problemer på grund af dårlig luftkvalitet, skal bruge en rådgivningsvirksomhed, der er autoriseret på det kemiske område, til at bistå sig med at løse og forebygge problemerne.

Læs også

Efterkommelse af rådgivningspåbud om alvorlige og komplekse arbejdsmiljøproblemer