Gå til hovedindholdet

AT-vejledninger

Risiko for sundhedsskadelig påvirkning fra PCB

Afsnit 9 i AT-vejledningen om Rådgivningspåbud om alvorlige og komplekse arbejdsmiljøproblemer

Virksomheden får påbud om at bruge en autoriseret rådgivningsvirksomhed på ar-bejdsmiljøområdet (rådgivningspåbud), når den har fået påbud om dokumenteret risiko for sundhedsskadelig påvirkning fra PCB i indeklimaet. 

Det fremgår af § 16 i bekendtgørelsen om brug af autoriserede arbejdsmiljørådgivere på arbejdsmiljøområdet.

Uddybning af reglerne

Virksomheden får et rådgivningspåbud for at sikre, at den sundhedsskadelige påvirkning fra PCB (PolyChlorerede Biphenyler) fjernes effektivt. 

PCB kan trænge ind i omgivende byggematerialer fra de materialer, som det oprindeligt har indgået i, og kan endvidere lægge sig på overflader i rummer. Det kan derfor være vanskeligt at fjerne effektivt.

Efterkommelse af påbud

Virksomheder, der får rådgivningspåbud om risiko for sundhedsskadelig påvirkning fra PCB, skal bruge en rådgivningsvirksomhed, der er autoriseret på det kemiske område, til at bistå sig med at løse og forebygge problemerne.

Læs også

Efterkommelse af rådgivningspåbud om alvorlige og komplekse arbejdsmiljøproblemer