Sådan søger du

Hvis du ikke vælger noget, søger du automatisk i alt indhold på at.dk.
Du kan også begrænse din søgning til at kun søge i Regler eller i Brancher. Det gør du ved at markere enten Søg i regler eller Søg i brancher.
Nulstil søgning fjerner de afgrænsninger du har foretaget.
Gå til hovedindholdet

AT-vejledninger

Afsnit 01 - Problemer i det psykiske arbejdsmiljø

Afsnit 1 i AT-vejledningen om Rådgivningspåbud om alvorlige og komplekse arbejdsmiljøproblemer

Hent printvenlig version

Virksomheden får påbud om at bruge en autoriseret råd­givningsvirksomhed på arbejdsmiljøområdet (rådgivningspåbud), når den har fået påbud om at løse problemer med mobning, herunder seksuel chikane. 

Det fremgår af § 8 i bekendtgørelsen om brug af autoriserede rådgivere på arbejdsmiljøområdet.

Uddybning af reglerne

Når Arbejdstilsynet afgiver påbud om psykisk arbejdsmiljø, der vedrører mobning, herunder seksuel chikane får virksomheden desuden påbud om at bruge en autoriseret rådgivningsvirksomhed på arbejdsmiljøområdet (rådgivningspåbud).

Der er tale om mobning, når en eller flere personer regelmæssigt og over længere tid – eller gentagne gange på grov vis – udsætter en eller flere andre personer for krænkende handlinger, som vedkommende opfatter som sårende eller nedværdigende. De krænkende handlinger bliver dog først til mobning, når de personer, som de rettes mod, ikke er i stand til at forsvare sig effektivt imod dem. Arbejdstilsynet skelner mellem to former for mobning:

  • Rovmobning er, når ofrene ikke har gjort noget, som kan fremkalde de krænkende handlinger. Der er typisk tale om, at ofrene har en særlig udsat position på arbejdspladsen. Også seksuel chikane kan være et eksempel på rovmobning.
  • Konfliktmobning er, når de krænkende handlinger er resultatet af en uløst konflikt mellem to eller flere parter på arbejdspladsen, hvor konflikten over tid mere og mere er kommet til at handle om parterne som personer frem for om konfliktens oprindelige indhold.  

Ofrenes oplevelse af de krænkende handlinger er et centralt aspekt i mobning. Der er tale om mobning, uanset om handlingerne er udtryk for ubetænksomhed eller et decideret ønske om at krænke offeret. Det har dog betydning for ofrenes oplevelse af mobningen, om der er tale om ond vilje eller ej.

Der kan være mange årsager til mobning, og de optræder ofte i samspil. Mobning kan bl.a. opstå som følge af andre problemer i det psykiske arbejdsmiljø. Det er generelt vanskeligt at løse problemer med mobning, og det er derfor vigtigt at få ekstern kvalificeret rådgivning til denne indsats.

Efterkommelse af påbud

Virksomheder, der får rådgivningspåbud om mobning, herunder seksuel chikane, skal bruge en rådgivningsvirksomhed, der er autoriseret på det psykosociale område, til at bistå sig med at løse og forebygge problemet.

Læs også

Efterkommelse af rådgivningspåbud om alvorlige og komplekse arbejdsmiljøproblemer

Indhold

Indhold

Henter PDF