Sådan søger du

Hvis du ikke vælger noget, søger du automatisk i alt indhold på at.dk.
Du kan også begrænse din søgning til at kun søge i Regler eller i Brancher. Det gør du ved at markere enten Søg i regler eller Søg i brancher.
Nulstil søgning fjerner de afgrænsninger du har foretaget.
Gå til hovedindholdet

AT-vejledninger

Afsnit 12 - Belastende akustiske forhold

Afsnit 12 i AT-vejledningen om Rådgivningspåbud om alvorlige og komplekse arbejdsmiljøproblemer

Virksomheden får påbud om at bruge en autoriseret rådgivningsvirksomhed på arbejdsmiljøområdet (rådgivningspåbud), når den har fået påbud om belastende akustiske forhold ved arbejde, der foregår i:

  • Produktionslokaler med et rumfang på mindre end 1.000 m3, hvor der er en efterklangstid på mere end 1,3 sekund.
  • Produktionslokaler med et rumfang på mere end 1.000 m3, hvor der er et gennemsnitligt effektivt absorptionsareal på mindre end 0,6 gange gulvarealet.
  • Lokaler i daginstitutioner, hvor der er en gennemsnitlig efterklangstid på mere end 0,6 sekund.
  • Klasselokaler i skoler (bortset fra sang- og musiklokaler), hvor der er en efterklangstid på mere end 0,9 sekund.
  • Undervisningsområder i skoler med et gennemsnitligt effektivt absorptionsareal på mindre end 0,9 gange gulvarealet.
  • Flerpersoners kontorer, der er større end 300 m3, og har et gennemsnitligt effektivt absorptionsareal på mindre end 0,9 gange gulvarealet.

Det fremgår af § 19 i bekendtgørelsen om brug af autoriserede arbejdsmiljørådgivere på arbejdsmiljøområdet.

Uddybning af reglerne

Virksomheden får rådgivningspåbud, hvis efterklangstiden i et produktionslokale, herunder værksteder, storkøkkener o.l., med et rumfang på mindre end 1.000 m3, er mere end 1,3 sekund. Efterklangstiden er udtryk for, hvor hurtigt en lyd dør ud i rummet. Man måler efterklangstiden i det antal sekunder, der går, før lydniveauet er faldet 60 decibel. 

Virksomheden får også rådgivningspåbud, hvis det gennemsnitlige effektive absorptionsareal i et produktionslokale med et rumfang på mere end 1.000 m3 er mindre end 0,6 gange gulvarealet. Absorptionsarealet er et udtryk for rummets evne til at adsorbere lyd. Man beregner absorptionsarealet ved at gange de lydabsorberende fladers areal med deres effektivitet og derefter lægge resultaterne for alle flader sammen. 

Virksomheden får kun rådgivningspåbud om belastende akustiske forhold i produktionslokaler, hvis de ansatte er udsat for høreskadende støj eller for støj, der generer så meget, at de akustiske forhold ikke kan anses for tilfredsstillende, fx hvor der er behov for kommunikation i forbindelse med arbejdet. Samtidig er det en forudsætning, at støjen ikke kan dæmpes på andre måder end med akustisk regulering. 

Virksomheden får altid rådgivningspåbud, hvis de akustiske forhold i flerpersoners kontorer på over 300 m2, daginstitutioner eller i klasselokaler og undervisningslokaler i skoler ikke lever op til reglerne.

Efterkommelse af påbud

Virksomheder, der får rådgivningspåbud om belastende akustiske forhold, skal bruge en rådgivningsvirksomhed, der er autoriseret på det fysiske område, til at bistå sig med at løse og forebygge problemerne.

Læs også

Efterkommelse af rådgivningspåbud om alvorlige og komplekse arbejdsmiljøproblemer

Indhold

Indhold