Sådan søger du

Hvis du ikke vælger noget, søger du automatisk i alt indhold på at.dk.
Du kan også begrænse din søgning til at kun søge i Regler eller i Brancher. Det gør du ved at markere enten Søg i regler eller Søg i brancher.
Nulstil søgning fjerner de afgrænsninger du har foretaget.
Gå til hovedindholdet

AT-vejledninger

Rådgivningspåbud om mange arbejdsmiljøproblemer

De vigtigste regler om, hvornår virksomheden får påbud om at bruge en autoriseret rådgivningsvirksomhed på grund af mange arbejdsmiljøproblemer.

Hent vejledningen som PDF

At-vejledningen handler om, hvornår en virksomhed med fem eller flere arbejdsmiljøproblemer får påbud om at bruge en autoriseret rådgivningsvirksomhed på arbejdsmiljøområdet (rådgivningspåbud) til at bistå sig med at løse og forebygge de arbejdsmiljøproblemer, der er truffet afgørelse om.

De vigtigste regler

Virksomheden skal indhente bistand fra en autoriseret rådgivningsvirksomhed, når den ved ét tilsyn (se nedenfor) har fået fem eller flere afgørelser om overtrædelse af arbejdsmiljølovgivningen i samme produktionsenhed.

Det fremgår af § 4, nr. 2, og § 6, stk. 1, i bekendtgørelsen om brug af autoriserede arbejdsmiljørådgivere på arbejdsmiljøområdet.

Uddybning af reglerne

Fem eller flere afgørelser om overtrædelse af reglerne er et udtryk for, at virksomheden generelt har problemer med at løfte det forebyggende arbejdsmiljøarbejde. Den autoriserede rådgivningsvirksomhed skal derfor bistå virksomheden med at løse de arbejdsmiljøproblemer, som virksomheden har fået påbud om.

Rådgivningsvirksomheden skal desuden

  • bidrage med forslag til konkrete initiativer, der kan forebygge, at der opstår tilsvarende problemer igen.
  • bidrage med råd om metoder til, hvordan virksomheden kan udarbejde og bruge sin arbejdspladsvurdering.
  • komme med forslag til, hvordan virksomheden i øvrigt kan styrke sit arbejdsmiljøarbejde, herunder give konkrete råd om organisering af og samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheden.

Ét tilsyn kan bestå af flere besøg i et sammenhængende tilsynsforløb. Det er det samlede antal afgørelser, som virksomheden har fået i forbindelse med tilsynsforløbet, der afgør, om virksomheden skal have et rådgivningspåbud.

Virksomheden får først rådgivningspåbuddet efter det sidste tilsynsbesøg. Det skyldes, at der også på det sidste tilsynsbesøg kan være overtrædelser, der skal omfattes af rådgivningspåbuddet.

De afgørelser, der medregnes, er forbud, strakspåbud, påbud med frist og afgørelser uden påbud. Disse afgørelser medregnes uanset, om de vedrører formelle eller materielle overtrædelser.

Afgørelser, der allerede har udløst rådgivningspåbud efter bekendtgørelsen om brug af autoriserede rådgivningsvirksomheder på arbejdsmiljøområdet, medregnes ikke.

Efterkommelse af påbud

Virksomheder, der får rådgivningspåbud om mange arbejdsmiljøproblemer, skal bruge en rådgivningsvirksomhed, der er autoriseret på de områder, som virksomheden har fået påbud om.

Læs også

Efterkommelse af rådgivningspåbud for mange problemer 

Baggrund

At-vejledningen knytter sig til bekendtgørelsen om brug af autoriserede rådgivningsvirksomheder på arbejdsmiljøområdet

Brug af autoriserede rådgivningsvirksomheder på arbejdsmiljøområdet - Bekendtgørelse 59 - 2013 - med senere ændringer

At-vejledning F.1.5 ophæves. Den erstattes af denne vejledning samt af At-vejledning 1.10.1 om rådgivningspåbud om alvorlige og komplekse arbejdsmiljøproblemer, At-vejledning 1.10.2 om undersøgelsespåbud om psykisk arbejdsmiljø, At-vejledning 1.10.3 om undersøgelsespåbud om substitution af stoffer og materialer og At-vejledning 25.1 om rådgivningspåbud om plan for sikkerhed og sundhed.

Indhold

Indhold

Henter PDF