Sådan søger du

Hvis du ikke vælger noget, søger du automatisk i alt indhold på at.dk.
Du kan også begrænse din søgning til at kun søge i Regler eller i Brancher. Det gør du ved at markere enten Søg i regler eller Søg i brancher.
Nulstil søgning fjerner de afgrænsninger du har foretaget.
Gå til hovedindholdet

AT-vejledninger

Rådgivningspåbud om plan for sikkerhed og sundhed

De vigtigste regler om, hvornår bygherrer får påbud om at bruge en autoriseret rådgivningsvirksomhed til at bistå med plan for sikkerhed og sundhed.

Hent vejledningen som PDF

At-vejledningen handler om, hvornår bygherrer får påbud om at bruge en autoriseret rådgivningsvirksomhed på arbejdsmiljøområdet (rådgivningspåbud) til at bistå med at udarbejde eller udbedre mangler i plan for sikkerhed og sundhed.

De vigtigste regler

Bygherren skal indhente bistand fra en autoriseret rådgivningsvirksomhed, når bygherren får påbud om

  • at udarbejde en skriftlig plan for sikkerhed og sundhed eller
  • at udbedre væsentlige mangler i plan for sikkerhed og sundhed.

Bygherren får kun rådgivningspåbud, hvis manglerne er konstateret i byggeperioden.

Det fremgår af § 25 i bekendtgørelsen om brug af autoriserede arbejdsmiljørådgivere på arbejdsmiljøområdet.

Uddybning af reglerne

Bygherren får påbud om at bruge en autoriseret rådgivningsvirksomhed på arbejdsmiljøområdet (rådgivningspåbud), når bygherren har fået strakspåbud eller påbud med frist om at udarbejde en skriftlig plan for sikkerhed og sundhed, eller når den skriftlige plan for sikkerhed og sundhed har væsentlige mangler.

Bygherren skal udarbejde en skriftlig plan for sikkerhed og sundhed allerede i forbindelse med projekteringen, men bygherren får kun rådgivningspåbud, hvis den manglende plan eller manglerne i planen er konstateret, når byggepladsen er etableret og i drift.

Efterkommelse af påbud

Bygherrer, der får rådgivningspåbud om plan for sikkerhed og sundhed, skal bruge en rådgivningsvirksomhed, der er autoriseret på det fysiske område, til at bistå sig med at løse og forebygge problemerne.

Læs også

Efterkommelse af rådgivningspåbud for plan for sikkerhed og sundhed 

Baggrund

At-vejledningen knytter sig til bekendtgørelsen om brug af autoriserede rådgivningsvirksomheder på arbejdsmiljøområdet.

Brug af autoriserede rådgivningsvirksomheder på arbejdsmiljøområdet - Bekendtgørelse 59 - 2013 - med senere ændringer

At-vejledning F.1.5 ophæves. Den erstattes af denne vejledning samt af At-vejledning 1.10.1 om rådgivningspåbud om alvorlige og komplekse arbejdsmiljøproblemer, 1.10.2 om undersøgelsespåbud om psykisk arbejdsmiljø, At-vejledning 1.10.3 om undersøgelsespåbud om substitution af stoffer og materialer og At-vejledning 1.10.4 om rådgivningspåbud om mange arbejdsmiljøproblemer.

Indhold

Indhold

Henter PDF