Gå til hovedindholdet

AT-vejledninger

Røgudvikling og røgklasser ved svejsning

Vejledning om vurdering af røgudvikling og røgklasser ved valg af beklædte elektroder, rørtråde og massive tråde (tilsatsmateriale).

Indhold

Vejledningen beskriver, hvordan røgudvikling og røgklasser vurderes, så man kan vælge den elektrode eller tråd, der udvikler mindst røg. Vejledningen henvender sig især til arbejdsgivere, der skal vælge beklædte elektroder, rørtråde eller massive tråde. Vejledningen henvender sig endvidere til leverandører af tilsatsmaterialer.

1. Sundhedsmæssig baggrund

Svejserøg indeholder en række sundhedsskadelige stoffer, der kan give kronisk bronkitis, astma eller kræft i luftvejene. Det er derfor vigtigt at vælge den elektrode eller tråd, der udvikler mindst røg ved den givne svejseproces.

2. Røgudvikling

2.1. Bestemmelse af røgudvikling

Det er muligt at undersøge røgudviklingen ved svejsning med beklædte elektroder, rørtråde og massive tråde. Hvis leverandøren ikke kender røgudviklingen, bør den undersøges. I de tilfælde, hvor leverandøren ikke har pligt til - eller mulighed for - at oplyse om røgudviklingen, kan arbejdsgiveren lade den undersøge. Undersøgelsen kan udføres af et akkrediteret prøvningsinstitut eller sådan, at undersøgelsens kvalitet følger gældende praksis.

2.2. Leverandørens oplysning om røgudvikling 

Generelle forhold

Leverandøren kan oplyse om røgudviklingen inden levering af beklædte elektroder eller rørtråde.

Det er vigtigt, at leverandøren giver så mange oplysninger som muligt, så valget af elektrode eller tråd kan træffes på baggrund af en vurdering af sundhedsfaren. Det er dog ikke rimeligt at forlange, at leverandøren skal oplyse om røgudvikling i enhver situation. Det skyldes, at røgudviklingen fx afhænger af parametre som beskyttelsesgas og strømstyrke.

Beklædte elektroders røgudvikling

Beklædte elektroder bruges til elektrodesvejsning (MMA).

Elektrodesvejsning omfatter svejsning med alle typer af beklædte elektroder til manuel lysbuesvejsning og beklædte elektroder til halvmaskinel elektrodesvejsning.

Ved elektrodesvejsning kan røgudviklingen bestemmes med et specifikt tal.

Leverandøren skal oplyse om røgudviklingen for en konkret elektrode. Det skyldes, at beklædte elektroder med en given dimension kan afprøves ved en given strømstyrke.

Rørtrådes røgudvikling

Rørtråde bruges til rørtrådssvejsning.

Leverandøren kan ikke oplyse et specifikt tal for en rørtråds røgudvikling uden at kende de konkrete svejseparametre. Men leverandøren kan fastlægge en kurve for røgudviklingen (røgemissionskurve) for en konkret rørtrådsdimension og beskyttelsesgas. Røgudviklingen ved en given strømstyrke kan så aflæses af kurven.

Massive trådes røgudvikling

Massive tråde bruges mest til TIG-, MIG- og MAG-svejsning.

Leverandøren kan ikke oplyse om røgudviklingen, fordi røgudviklingen afhænger af mange variable parametre.

3. Røgklasser

3.1. Bestemmelse af røgklasse

Der kan - på baggrund af røgudviklingen og en analyse af røgen - beregnes en røgklasse for alle elektroder og rørtråde ved de givne parametre. For massive tråde beregnes røgklassen ikke - en bestemmelse af røgudviklingen er tilstrækkelig.

Hvis leverandøren ikke kender røgklassen, bør den bestemmes. I de tilfælde, hvor leverandøren ikke har pligt til - eller mulighed for - at oplyse om røgklassen, kan arbejdsgiveren lade den undersøge. Undersøgelse af røgklasse udføres af et akkrediteret prøvningsinstitut eller sådan, at undersøgelsens kvalitet følger gældende praksis.

Der er syv røgklasser. Den laveste røgklasse angiver den mindste røgudvikling. Den højeste røgklasse angiver den kraftigste røgudvikling.

Svejsning, skæring mv. i metal - AT-vejledning D.2.16

3.2. Leverandørens oplysning om røgklasser

Generelle forhold

Leverandøren kan i nogle tilfælde oplyse om røgklasse inden levering. Det er vigtigt, at leverandøren giver så mange oplysninger som muligt, så valget af tilsatsmateriale træffes på baggrund af en vurdering af sundhedsfaren. Det er dog ikke rimeligt at forlange, at leverandøren skal oplyse om røgklassen for ethvert tilsatsmateriale, som det overvejes at tage i brug. Det skyldes, at røgudvikling - og dermed beregning af røgklasse - afhænger af den konkrete svejseproces.

Beklædte elektroders røgklasse

Leverandøren skal oplyse om beklædte elektroders røgklasse inden levering. Røgklassen skal fremgå af mærkningen på elektrodernes emballage.

Rørtrådes røgklasse

Leverandøren kan ikke oplyse om rørtrådes røgklasse inden levering, fordi røgudviklingen ikke kan angives med et specifikt tal.

4. Substitution

Farlige stoffer og materialer må ikke bruges, hvis de kan erstattes af mindre farlige stoffer og materialer. Desuden skal Arbejdstilsynets procesbetingede grænseværdier overholdes. Grænseværdierne angiver det højest tilladelige indhold af partikler og gasser i svejserøg.

For at mindske sundhedsfaren bør man vælge den elektrode eller tråd, der udvikler mindst mulig røg. Det kan sikres, fordi røgudviklingen ved enhver svejseproces kan undersøges og sammenlignes med andre. Dermed kan man vælge den elektrode eller tråd, der udvikler mindst røg ved de givne parametre.

Ved svejsning med beklædte elektroder skal man vælge den elektrode, der har den lavest mulige røgklasse.

Ved svejsning med rørtråde bør man vælge den rørtråd, der udvikler mindst mulig røg ved de givne parametre. Valg af rørtråd kan træffes efter en sammenligning af forskellige rørtrådes røgkurver. Leverandøren bør oplyse om røgkurver for rørtråde.

Beklædte elektroders røgudvikling kan fx sammenlignes med rørtrådes røgudviklingskurver, så man kan vælge den elektrode eller tråd, der udvikler mindst røg ved de givne parametre.

Jens Jensen 

Læs også

Arbejdstilsynets vejledninger

Svejsning, skæring mv. i metal - AT-vejledning D.2.16

Indhold

Indhold

Henter PDF