Gå til hovedindholdet

AT-vejledninger

Rulle- og bladkæder

Vejledningen handler om reglerne for anvendelse af rulle- og bladkæder til bæremidler i hejse-, løfte- og transportredskaber og til anhugningsgrej.

Generer PDF

Baggrund

  • Bekendtgørelse om indretning af tekniske hjælpemidler.
  • Bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler.
  • Bekendtgørelse om hejseredskaber og spil.

Denne At-meddelelse giver vejledning om anvendelse af rulle- og bladkæder til bæremidler i hejse-, løfte- og transportredskaber og til anhugningsgrej.

Til slut i At-meddelelsen gives nærmere oplysning om rulle- og bladkæders opbygning.

Rulle- og bladkæder skal anvendes i overensstemmelse med arbejdsmiljølovgivningens bestemmelser om tekniske hjælpemidler. Ud fra disse bestemmelser stilles efter Arbejdstilsynets praksis følgende krav:

Valg af kæder

Der skal vælges rulle- og bladkæder, der er velegnede til formålet, så de kan anvendes på forsvarlig måde og i overensstemmelse med leverandørens forskrifter.

Kæder skal være så stærke, at de med den nødvendige sikkerhed (sikkerhedsfaktor) kan bære den størst tilladelige belastning.

Sikkerhedsfaktoren er forholdet mellem kædens mindste garanterede brudstyrke og den størst tilladelige belastning.

For rulle- og bladkæder til anhugning regnes normalt med sikkerhedsfaktor 5, og de skal være mærket med størst tilladelige belastning, SWL eller WLL.

For rulle- og bladkæder til hejse- og løfteredskaber gælder særlige regler.

Kroge , sjækler o.l. tilbehør, der monteres på rulle- og bladkæder, skal normalt have en sikkerhedsfaktor 4 over for den mindste garanterede brudbelastning og være mærket med den størst tilladelige belastning, SWL eller WLL.

Kroge skal være forsynet med afhægtningssikring, fx ved anvendelse af sikkerhedskroge. Se også AT-meddelelse nr. 2.02.10 om anhugningsgrej og At-anvisning nr. 2.3.0.1 om indretning af hejseredskaber.

Brug

Rulle- og bladkæder må ikke overbelastes. De må ikke bruges til løft, hvis man er i tvivl om, at kædernes tilladelige belastning overskrides.

De må ikke vrides om længderetningen eller bøjes til siden, de må ikke snos om hinanden, og der må ikke slås knude på dem.

Chokpåvirkninger skal undgås, især i koldt vejr.

Der må aldrig øves vold på dem, fx slag med hammer, vridning med tænger, dorne og lignende.

Vedligeholdelse

Rulle- og bladkæder skal holdes i forsvarlig stand efter leverandørens forskrifter.

De skal efterses omhyggeligt med jævne mellemrum, og mindst hver 12. måned.

Rulle- og bladkæder, der anvendes til anhugning, skal efterses mindst en gang om måneden og have et hovedeftersyn mindst hver 12. måned.

Rulle- og bladkæder skal renholdes ofte og omhyggeligt, da de slides kraftigt af støv og snavs. De skal holdes smurt med egnet smøremiddel. Er de stærkt tilsmudsede, skal de aftages, renses og koges i kædefedt.

Kassation

Rulle- og bladkæder skal kasseres i følgende tilfælde:

  • Når kædelængden på grund af slid eller overbelastning er øget med mere end 2%, målt på det mest slidte sted.
  • Når kædeled har fået brud eller revner, er forstrakte, vredet eller på anden måde har fået blivende deformationer. Enkelte beskadigede led kan dog udskiftes ved brug af originale samleled.
  • Hvis kæden har større rustgruber eller har mistet sin smidighed på grund af rustdannelse i ledsamlingerne.

Rulle- og bladkæders opbygning

Rullekæder er opbygget af to slags led, inderled og yderled, se fig. 1. Inderleddene består af fritdrejende ruller, der er anbragt uden på bøsninger, som er fastnittet mellem to inderplader.

Yderleddene består af bæretappe, der passer nøje i inderleddets bøsninger, og som er fastnittet til to yderplader. Til samling af en kæde bruges et særligt samleled.
 

Tegning af samlet og skilt rullekæde med angivelse af inder- og yderled


Rullekæder leveres som een- eller flerstrengede kæder (fx tostrenget, kaldet duplex-kæde, trestrenget, kaldet triplex-kæde).
  
Tegning af Duplex-kæde
 
  


Tegning af Triplex-kæde

Bladkæder har ingen ruller, og på hver tap sidder mange led (blade) tæt ved siden af hinanden. De anvendes mest til tunge, langsomme løft. De kaldes ofte Fleyer-kæder. 

Tegning af Bladkæde


H. Elo Petersen

Indhold

Indhold

Henter PDF